Санау ж_йесіСанау жүйесі[өңдеу]

Уикипедия жобасынан алынған мәлімет

Мұнда ауысу: шарлау, іздеу

Санау жүйесі, санау, нөмірлеунатурал сандарды атау және цифрлық символдар арқылы белгілеу әдістерінің жиынтығы. Санау жүйесі бейпозициялық және позициялық принцип болып екіге бөлінеді. Сандарды белгілеудің ең жетілген принципі — позициялық принцип, онда бір санның таңбасы (цифр) орналасқан орнына байланысты әр түрлі мәнге ие болады. Позициялық Санау жүйесі арифмет. амалдар орындауға қолайлы, сондықтан оларды кеңінен пайдаланады. Мұндай Санау жүйесінде 1-разрядтың н бірлігі (Санау жүйесінің негізі) 2-разрядты бірлік, ал 2-разрядтың н бірлігі 3-разрядты бірлік, т.с.с. құрайды. 1-ден үлкен кез келген сан Санау жүйесінің негізі бола алады. Мұндай жүйенің қатарына ондық санау жүйесін (негізі н=10) жатқызуға болады. Бұл жүйеде алғашқы он санды белгілеу үшін 0, 1, …, 9 цифрлары қолданылады. Негізі басқа сандар (5, 12, 20, 40, 60) болатын санау жүйелері де пайдаланылған. Ғыл. зерттеулер мен есептеуіш машиналарда жүргізілетін есептеулер кезінде негізі 2 болатын Санау жүйесі (екілік санау жүйесі) жиі қолданылады. Бейпозициялық Санау жүйесінде символдың мәні сандағы орналасқан орнына байланысты емес. Бұл жүйенің мысалы ретінде римдік Санау жүйесін, яғни рим цифрларын алуға болады. Бұл жүйенің негізгі кемшілігі — символдар саны көп, олармен арифмет. амалдар орындау өте күрделі. Бейпозициялық Санау жүйесіне қалдықтар кластарының жүйесі де жатады; қ. Модульдік арифметика.[1]

Сан түсінігі – математикалық сияқты ақпараттануда да басты негіз. Егер математикада сандрды өңдеу әдістеріне көп көңіл бөлінетін болса, онда ақпараттану үшін сандарды ұсынуды пайдаланады. Себебі, тек солар ғана жадтың қажетті қорын, жылдамдықты есептеуде жіберетін қатені анықтайды.

Санау жүйесі деп белгілі бір мөлшердегі таңбалардың көмегімен сандарды өрнектеу мен жазудың жиынтығы. Санау жүйесі екі топқа бөлінеді: позициялық және позициялық емес.

Позициялық емес санау жүйесінде әрбір цифрдық мәні оның алатын орнына байланысты емес. Мұндай санау жүйесінің мысалы ретінде римдік жүйені алуға болады. Осы жүйеде жазылған ХХХ санында Х цифры кез келген позицияда 10-ды білдіреді. Позициялық емес санау жүйесінде арифметикалық әрекеттерді орындау қиын болғандықтан, позициялық санау жүйесі қолданылады.

Позициялық санау жүйесінде цифрдық мәні оның орнына байланысты болды. Позициялық мән санау жүйесінің негізінде дәрежесі арқылы анықталады. Позициялық санау жүйесінің негізі деп қолданылатын цифрлар санын айтады.

Санау жүйесі төртке бөлінеді: 1. ондық санау жүйесі; 2. екілік санау жүйесі; 3. сегіздік санау жүйесі; 4. оналтылық санау жүйесі. Ондық санау жүйесі Ондық санау жүйесінегі сандарды өрнектеу үшін 0-9 дейінгі араб цифрлары қолданылады:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Мыс: 234=200+30+4 2 жүздіктер разрядынан, 3 ондықтар разрядынан, 4-бірліктер разрядынан тұрады. Ондық жүйе позициялық болып табылады, өйткені ондық санды жазуда цифрдың мәні оның позициясына немесе санда орналасқан орнына байланысты. Санның цифрына бөлінетін позицияны разряд деп атайды. Егер 234 санын қосынды түрінде былай жазамыз: 2*102+3*101+4*100 Бұл жазбадағы 10-саны санау жүйесін негіздеуші. Санның әрбір цифры үшін 10 негіздеуші цифрлың орнына байланысты дәрежеленеді және осы цифрға көбейтіледі. Бірліктер үшін – 0; ондықтар үшін – 1, жүздіктер үшін – 2-ге тең негіздеуші дәреже және т.с.с Егер сан ондық бөлшек болса, ол теріс дәрежеде жазылады. Мыс: 38,956=3*101+8*100+9*10-1+5*10-2+6*10-3 Компьютерде ондық емес екілік санау жүйесі, яғни екі негіздеушісі бар санау жүйесі қолданылады.

Екілік санау жүйесі Екілік жүйеде кез келген сан екі 0 және 1 цифрларының көмегімен жазылады және екілік сан деп аталады. Екілік санның әрбір разрядын (цифрын) бит деп атайды. Кез келген санау жүйесінің негізін осы санау жүйесінде қолданылатын цифрлар санын анықтап ЭЕМ-де ақпаратты өрнектеу үшін екілік жүйе қолданылады. Екілік жүйеде қосындыда негіздеуші ретінде 2 санын қолданады. Мысалы, 1001,11 екілік сан үшін қосынды мына түрде болады: 1*23+0*22+0*21+1*20+1*2-1+1*2-2 Бұл қосынды ондық сан үшін жазылған қосындының ережесі бойынша жазылады. Екілік жүйенің маңыздғы құндылығы – цифрды ұсыну ыңғайлылығы және компьютер аппаратурасының қарапайымдылығы. Екілік жүйенің кемшілігі – мұнда санды жазу үшін 0 мен 1 цифрлары көп қажет болады. Бұл адамның екілік санды қабылдауын қиындатады. Мысалы 156 ондық санының екілік жүйедегі түрі мынадай:10011100. Сондықтан екілік жүйе әдетте компьютердің “ішкі қажеттілігі” үшін қолданылады, ол адамның компьютермен жұмыс істеуі үшін үлкен негіздеуіші санау жүйесі таңдалды. Бұл сегіздік және он алтылық жүйелер. Осы екі жүйелердің және екілік жүйенің арасында санды бір жүйеден басқаға ауыстыруды жеңілдететін қарапайым байланыс бар.

Сегіздік санау жүйесі Сегіздік санау жүйесі, яғни сегіздік негіздеуші санау жүйесі, сегіз цифрдың көмегімен санды көрсетеді: 0,1,2,3,4,5,6,7. Мысалы, 356 санын негіздеуші 8 қосындысы түрінде жазайық: 356=3*82+5*81+6*80

Оналтылық санау жүйесі Оналтылық санау жүйесінде санды жазу үшін ондық санау жүйесінің цифрлары 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 және жетпейтін алты цифрды белгілеу үшін ондық сандарының мәні 10,11,12,13,14,15 болатын сәйкес латын алфавитінің алғашқы үлкен әріптері: А,Б,Ц,Д,Е,Ф қолданылады. Сондықтан оналтылың сандарда, мысалы, 3Е5А түрі болуы мүмкін. Осы санды негіздеуші 16 қосындысы түрінде жазайық: 3Е5А=3*163+Е*162+5*161+А*160

Сандардың қандай сандық жүйеде тұрғанын білу үшін, оның төменгі жағына индекс жазылады және индекске қандай жүйеде екені көрсетіледі.

Мазмұны

 [жасыру

1 Сандарды бір санау жүйесінен басқа санау жүйесіне ауыстыру

1.1 Ондық санау жүйесіндегі сандарды басқа санау жүйелеріне ауыстыру

2 Екілік санау жүйесіндегі санды сегіздік және он алтылық санау жүйелеріне ауыстыру

3 Дереккөздер

Сандарды бір санау жүйесінен басқа санау жүйесіне ауыстыру[өңдеу]

Ондық санау жүйесіндегі сандарды басқа санау жүйелеріне ауыстыру[өңдеу]

Ондық санау жүйесіндегі санды екілік санау жүйесіне ауыстыру үшін санды 2-ге бөлу керек. Алынған бөлінді екіден кіші болғанша бөлінеді де, қалған қалдықты кері бағытта жазады. Мыс:

129:2=64 (1) 12910=100000012

64:2=32 (0)

32:2=16 (0)

16:2=8 (0)

8:2=4 (0)

4:2=2 (0)

2:2=1 (0)

1:2=0 (1)

Ондық санау жүйесіндегі санды сегіздік санау жүйесіне ауыстыру үшін екілік жүйесіне ауыстырған әдісті қолданады. Бірақ бұл кезеде санды сегізге бөледі. Мыс:

129:8=16 (1) 12910=2018

16:8=2 (0)

2:8=0 (2)

Ондық санау жүйесіндегі санды оналтылық санау жүйесіне ауыстыру үшін тек санды сегіздің орнына он алтыға бөлу керек. Мыс:

129:16=8 (1) 12910=8116

8:16=0 (8)

Басқа санау жүйесіндегі сандарды ондық санау жүйесіне ауыстыру

Екілік санау жүйесіндегі санды ондық санау жүйесіне аудару:

100000012=1*27+0*26+0*25+0*24+0*23+0*22+0*21+1*20=128+1=12910

Сегіздік санау жүйесіндегі санды ондық санау жүйесіне аудару:

2018=2*82+0*81+1*80=128+1=12910

Оналтылық санау жүйесіндегі санды ондық санау жүйесіне аудару:

8116=8*161+1*160=128+1=12910

Екілік санау жүйесіндегі санды сегіздік және он алтылық санау жүйелеріне ауыстыру[өңдеу]

Екілік жүйедегі санды сегіздік жүйеге аудару үшін екілік санды оңнан солға қарай цифрларды үштен жеке-жеке топқа бөледі. Содан кейін цифрлардың әрбір тобын кестеде көрсетілген цифр түрінде жазады.

Екілік жүйе Сегіздік жүйе

000 0

001 1

010 2

011 3

100 4

101 5

110 6

111 7

Мыс: 1001011012=4558

Екілік жүйедегі санды оналтылық жүйесіне аудару сегіздікке ұқсас жүреді, тек айырмашылықы әрбір түрленетін екілік сан оңнан солға қарай цифрларды төрттен жеке-жеке топқа бөліп, цифрлардың әрбір тобын кестеде көрсетілген цифр түрінде жазады.

Ондық жүйе Екілік жүйе Оналтылық жүйе

0 0000 0

1 0001 1

2 0010 2

3 0011 3

4 0100 4

5 0101 5

6 0110 6

7 0111 7

8 1000 8

9 1001 9

10 1010 А

11 1011 Б

12 1100 Ц

13 1101 Д

14 1110 Е

15 1111 Ф

Мыс: 0001001011012=12Д16

Екілік сандармен орындалатын арифметикалық әрекеттер

Екілік санау жүйесінде арифметикалық әрекеттер ондық жүйедегі ереже бойынша орындалады, тек қана айырмашылығы – санау жүйесінің негіздеушісі екіге тең және тек екі цифр қолданылады.

Қосу

Екілік санды қосу тасымалдау есебімен сәйкес разрядтар қосумен жүреді. Екі екілік санды қосу кезінде мынадай төрт ереже қолданылады:

0+0=0

0+1=1

1+0=1

1+1=10 бірліктерді көрші разрядқа тасымалдайды

М: 101 мен 11 екі екілік санды қосайық.

+

1000

Қосу – екілік арифметикадағы маңызды амал.

Компьютердегі екілік сандармен жүзеге асатын басқа амалдар қосудың көмегімен орындалады.

Азайту

Екі екілік санды азайту кезінде мынадай төрт ереже қлданылады:

0-0=0

0-1=1 бірлікті көрші үлкен разрядтан алады

1-0=1

1-1=0

М: 1010 мен 101 екілік сандарының айырмасын табайық.

101

Көбейту

Екі екілік санды көбейту ондық сандарды көбейтумен бірдей жүреді:

М: 1001 мен 101 екілік сандарын көбейтейік.

1001

0000

1001

101101

Дереккөздер[өңдеу]

1. Жоғарыға көтеріліңіз Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Информатика және компьютерлік техника / Жалпы редакциясын басқарған түсіндірме сөздіктер топтамасын шығару жөніндегі ғылыми-баспа бағдарламасының ғылыми жетекшісі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты А.Қ.Құсайынов. – Алматы: «Мектеп» баспасы» ЖАҚ, 2002 жыл. – 456 бет. ЫСБН 5-7667-8284-5

Санаторий У трех ПещерСанаторий-профилакторий У трех пещер: Цены на Новогодний тур

 

         Прейскурант цен на путёвки для взрослых

на новогодний тур с 31.12.2016 г.по 02.01.2017 г. 

 

*Стоимость указана за период с 31.12.16 (ужин) по 02.01.17(обед) 

п/п

Наименование 

Цена, руб/чел.

1

Путевка с проживанием в номере «Эконом-класс» 

10 900,00 

2

Путевка с проживанием в номере «Стандарт-2»

12 700,00 

3

Путевка с проживанием в номере «Стандарт 2-хкомнатный»

15 700,00 

4

Путевка с проживанием в номере «Стандарт 2-хкомнатный» (с подселением)

12 100,00 

5

Путевка с проживанием в номере «Семейный полулюкс» 

13 900,00 

Прейскурант цен на путёвки для детей

на новогодний тур с 31.12.2016 г.по 02.01.2017 г. 

 

*Стоимость указана за период с 31.12.16 (ужин) по 02.01.17 (обед) 

п/п

Наименование 

Цена, руб/чел.

1

Детская путевка с проживанием в номере «Эконом-класс» 

6 950,00 

2

Детская путевка с проживанием в номере «Эконом-класс»  с подселением на дополнительное место

6 300,00 

3

Детская путёвка с проживанием в номере «Стандарт»

8 400,00 

4

Детская путёвка с проживанием в номере «Стандарт»   с подселением на дополнительное место

7 300,00 

5

Путевка с проживанием в номере  «Стандарт 2-хкомнатный» (с подселением)

8 400,00 

6

Путевка с проживанием в номере «Семейный полулюкс»

9 700,00 

 

САН_ГИГ_МЕРОП_ПРЕПОД-4-ч3

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени И.М.СЕЧЕНОВА

Лечебный факультет

Кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности

и медицины катастроф

профессор, д.м.н., чл.-корр. РАН

И.М.Чиж

 

«___ »____________2015 г.    

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

для преподавателя

на семинар

по учебной дисциплине безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф

со студентами педиатрического факультета

 

Тема №__ Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015

 

Учебно-воспитательные цели:

 

Ознакомить студентов с основными особенностями организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

Обратить внимание на особенности организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) и лечебно-эвакуационных мероприятий населению в очаге инфекционных заболеваний.

Уточнить силы и средства для организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

Сформировать у студентов систему знаний об условиях и факторах чрезвычайных ситуаций, способствующих значительному распространению инфекционных заболеваний и влияющих на организацию лечебно-эвакуационного обеспечения населения при ЧС.

В результате изучения темы студенты должны:

«знать»основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях;

«уметь» — анализировать факторы чрезвычайных ситуаций, способствующих значительному распространению инфекционных заболеваний и влияющих на организацию лечебно-эвакуационного обеспечения населения при ЧС;

«иметь представление» — об основных силах и средствах для организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

В ходе занятия у студентов формируется способность и готовность осуществлять первую помощь и первичную врачебную медико-санитарную помощь, в случае возникновения эпидемических очагов при резком повышении уровня инфекционной заболеваемости среди пострадавшего населения при ЧС.

 

Время: 4 ч

 

Учебно-материальное обеспечение

1. ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. Пособие / И.М. Чиж, С.Н. Русанов, Н.В. Третьяков [и др.]; под ред. И.И.Чижа – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 301, [1] с. – (Библиотека ПМГУ им. И.М.Сеченова)

2.   Левчук И.П., Третьяков Н.В. Медицина катастроф: Учебное пособие для медицинских вузов / И.П. Левчук, Н.В. Третьяков. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2013. – 240 с.: ил.

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов, 2-е изд./ Под ред. Михайлова Л.А. — СПб: Питер, 2008 г. — 461с.- ил.

4.   Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. — М.: Высшая школа, 2010 г. – 326 с.

5. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях:

Руководство / Г.Г. Онищенко, С.Д. Кривуля, Ю.М. Федоров и др./ — М., ЗАО «МП Гигиена», 2006 г., — 550 с.

6. Организация санитарно-противоэпидемического обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях: Пособие / И.И. Сахно, А.А. Шапошников, П.К. Шумилов и др. / — М.: Издательский дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2001. – 488 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

1. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

2.   Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3.   Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

5.    Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

6.   Санитарные правила СП 3.1 090-96.

7.   Положение о Всероссийской службе медицины катастроф (ВСМК) (утверждено Постановлением Правительства РФ от 28.08.2013 г. № 734.

8.   Методические указания Минздрава России МУ 3.1.957-00 «Организация и проведение работы специализированных противоэпидемических бригад в чрезвычайных ситуациях».

 

 

2. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ

Слайды презентации к теме лекции.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ:

Мультимедийный проектор, ноутбук

 

 

I. УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

№ п/п

Учебные вопросы

Время (мин.)

Семинарское занятие «Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

1.

Самостоятельная работа (подготовка) студентов к семинару

90

2.

Вводная часть (вступительное слово преподавателя)

10

3.

Основная часть:

 

 

Выступление студентов с рефератами на тему:

1. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при наводнениях.

2. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при землетрясениях.

20

 

Проверка подготовленности студентов к занятиям:

— тестовый контроль (приложение 1)

— обсуждение вопросов семинара:

1. Организация и проведение санитарно-гигиенических мероприятий населению при чрезвычайных ситуациях.

2. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий населению при чрезвычайных ситуациях.

70

 

3. Особенности организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) и лечебно-эвакуационных мероприятий населению в очаге инфекционных заболеваний.

4. Силы и средства для организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

70

4.

Заключительная часть.

Студентам доводятся оценки, полученные ими в процессе занятия. Отмечаются лучшие выступления. Дается задание на следующее занятие.

10

ИТОГО

180

 

 

 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Общие организационно-методические рекомендации

Проведению семинара предшествует лекция и самостоятельная подготовка студентов по вопросам семинара.

Преподаватель начинает занятие с проверки наличия студентов, их внешнего вида, уточняет, какие вопросы возникли во время самостоятельной подготовки.

Студенты должны приходить готовыми к занятию. Основная литература для подготовки имеется в достаточном количестве в библиотеке, и каждый студент может получить её для самоподготовки.

Семинар проводится путем прямого опроса с выставлением оценки. Студенты отвечают на поставленные вопросы с выходом к доске. На ответ по одному вопросу (подвопросу) отводится 5-10 мин. При ответах на наиболее объемные вопросы студенту разрешается пользоваться конспектом. По окончании ответа студенты могут уточнить ответ (дополнить) отвечавшего.

Семинарскому занятию предшествует изучение студентами теоретических вопросов.

2. Методические рекомендации вводной части

Преподаватель объявляет тему, цель и план проведения семинара, указывая при этом на важность изучаемой темы, как в практической деятельности врача, так и при изучении других дисциплин.

Врач, независимо от выбранной специализации, должен знать основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях. Быть готовым осуществлять первую помощь и первичную врачебную медико-санитарную помощь, в случае возникновения эпидемических очагов при резком повышении уровня инфекционной заболеваемости среди пострадавшего населения при ЧС.

Преподаватель обращает внимание студентов на наиболее важные аспекты темы: особенности организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) и лечебно-эвакуационных мероприятий населению в очаге инфекционных заболеваний; силы и средства для организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

3. Методика проведения семинара

По окончании вводной части преподаватель с целью проверки подготовленности студентов к занятиям проводит тестовый контроль (приложение 1) и устный опрос.

При проведении устного опроса, с целью активизации работы и выработки навыков принятия совместного решения, к обсуждению каждого учебного вопроса привлекается несколько человек. Основным выступающим предлагается отвечать, пользуясь импровизированной трибуной, свои выступления начинать с принятой формы обращения к коллективу, например: «Уважаемый преподаватель.. (ФИО), уважаемые коллеги..».

По окончании доклада, преподаватель предлагает студентам дополнить докладчика, указать на допущенные неточности. Дополнения, оцениваются преподавателем наряду с ответом основного докладчика. При неполном (неточном) ответе преподаватель добивается всестороннего рассмотрения учебного вопроса с помощью постановки дополнительных (направляющих или уточняющих) вопросов. Рекомендуется к обсуждению учебных вопросов привлекать всех обучающихся.

4. Методические рекомендации по отработке учебных вопросов

Занятие начинается заслушиванием рефератов: «Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при наводнениях» и «Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при землетрясениях».

В заключение обсуждения рефератов преподаватель делает обобщающий вывод:

Землетрясения и наводнения способствуют появлению эпидемических очагов, резкому повышению уровня инфекционной заболеваемости среди пострадавшего населения и определяют необходимость совершенствования существующих организационных форм ликвидации медико-санитарных последствий этих ЧС. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий базируются на общих принципах охраны здоровья, оказания медицинской помощи населению в районах бедствия, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

При отработке учебных вопросов студенты устно докладывают учебный материал.

В первую очередь для ответов на устные вопросы привлекаются студенты, получившие низкие оценки при проведении тестирования. При разборе учебных вопросов, с целью активизации работы к обсуждению каждого учебного вопроса привлекается несколько человек. Преподавателю необходимо акцентировать внимание студентов на практическое применение знаний в деятельности врача.

1. Организация и проведение санитарно-гигиенических мероприятий населению при чрезвычайных ситуациях.

При обсуждении данного вопроса преподавателю необходимо обратить внимание студентов на следующие положения:

В соответствии с Федеральным законом РФ от 30.03.1999 г. № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия — организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию.

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой деятельностью и в соответствии с предписаниями должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

государственный санитарно-эпидемиологический надзор – деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания.

Данные определения позволяют рассматривать санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия как составляющие основу поддержания санитарно-эпидемиологическое благополучия населения путем реализации государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе и в ЧС.

Справочно: В Федеральном законе РФ от 30.03.1999 г. № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» указано, что «санитарно-эпидемиологическое благопо­лучие населения – состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятель­ности».

В свою очередь санитарно-эпидемиологическое благополучие (в широком смысле) направлено на предупреждение возникновения и ликвидацию инфекционных заболеваний, а также соблюдение санитарных правил и норм при резком ухудшении санитарно-эпидемиологического состояния в зоне ЧС. И реализуется, чаще всего, в виде двух основных направлений:

— санитарно-гигиенических мероприятий;

—  противоэпидемических мероприятий.

Основные цели санитарно-гигиенических мероприятий в чрезвычайных ситуациях определяют:

— изучение общих закономерностей и механизмов взаимодействия организма с химическими, физическими и биологическими факторами окружающей среды и их действий в различных условиях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуациях;

— разработку методологии установления количественных связей между степенью влияния реальных сочетаний вредных факторов окружающей среды в зоне катастроф, обеспечением здоровья населения, его прогнозирования в условиях изменяющейся санитарно-эпидемиологической ситуации в экстремальной обстановке;

— совершенствование теории и практики гигиенической регламентации химических, физических и биологических факторов окружающей среды при чрезвычайных ситуациях, разработка методических основ определения реальной нагрузки всего многообразия факторов ЧС на организм и методика обоснования максимально допустимых ее уровней;

— установление причин и условий, воздействующих на здоровье населения и спасателей, и организация научно обоснованных гигиенических мероприятий по поддержанию жизнеобеспечения пострадавших;

— поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия в зоне чрезвычайной ситуации и в районах временного размещения эвакуированного населения, обеспечение гигиенической и эпидемической безопасности воздушной среды, питьевой воды, продовольственного сырья и продуктов питания, коммунальных и иных объектов;

— организацию гигиенического режима в медицинских организациях и формированиях, принимающих участие в ликвидации медико-санитарных последствий.

Санитарно-гигиенические мероприятия подразделяются на: санитарные:

— организационные;

— правовые;

— инженерно-технические;

— хозяйственные;

— коммунально-бытовые;

— режимно-ограничительные;

— организационно-разъяснительные и т.д.

и гигиенические:

— санитарно-эпидемиологический надзор за условиями производственной деятельности на сохранившихся объектах экономики;

— контроль за соблюдением санитарных норм и правил при размещении, питании, водоснабжении, банно-прачечном обслуживании населения, эвакуируемого и оставшегося в зоне катастрофы;

— санитарно-эпидемиологический надзор за захоронением погибших при катастрофах и умерших от инфекционных болезней и других причин;

— гигиеническая экспертиза и лабораторный контроль продовольствия и питьевой воды;

— контроль за обеспечением населения в зоне бедствия медицинскими средствами защиты от поражающих факторов ЧС.

При проведении санитарно-гигиенических мероприятий необходимо взять под строгий контроль все гигиенически значимые объекты:

— системы водоснабжения и канализации;

— предприятия пищевой промыш­ленности, общественного питания и торговли;

— детские дошкольные и школьные образовательные организации;

— предприятия коммунального обслуживания;

— пострадавший и непострадав­ший жилой фонд;

— медицинские организации, в которые госпитализиро­ваны пораженные и больные из района катастрофы;

— места временного расселения эвакуируемого населения;

— места расположения спасательных команд, отрядов;

— про­мышленные объекты, которые могут быть источниками вторичного поражения АХОВ, РВ, БС и др.

С учетом анализа сложившейся при ЧС обстановки основными санитарно-гигие­ническими направлениями работы специалистов санитарно-эпидемиологического над­зора совместно с другими заинтересованными организациями являются следующие:

при выходе из строя водопроводных сооружений и сетей – участие в выборе водоисточника, разрешение на использование воды, контроль состояния ав­тотранспорта для подвоза воды (при необходимости требование обеззаражи­вания автоцистерн хлорированием или другими способами), проведение за­бора проб на бактериологический и химический анализ;

при выходе из строя канализационных сооружений и сетей, поступлении сточных вод в открытые водоемы – ежедневный бактериологический кон­троль за качеством воды водоемов выше места сброса сточных вод и ниже по течению реки в местах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водо­пользования;

на пищевых объектах – организация проведения мероприятий, исключаю­щих возможность инфицирования продуктов питания. На пунктах временно­го питания – проведение усиленного санитарно-гигиенического контроля;

в местах временного расселения населения – участие в создании надлежа­щих условий для размещения, питьевого режима, питания, коммунально-бы­тового обслуживания. При больших общежитиях и палаточных городках в случае необходимости предусматривается камерная обработка постельных принадлежностей, используя стационарные и передвижные дезинфекцион­ные камеры;

в постоянных и временных лечебных организациях стационарного типа для пораженных – дезинфекция опе­рационных, перевязочных и процедурных; осуществление лабораторного контроля качества дезинфекции и стерильности материала.

В заключение отработки данного вопроса необходимо сделать вывод о том, что: санитарно-гигиенические мероприятия реализуют весь комплекс санитарно-гигиеническое обеспечение в ЧС, который направлен на поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения в зоне ЧС и проводится для профилактики возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравлений, сохранения здоровья населения и сохранения его трудоспособности.

2. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий населению при чрезвычайных ситуациях.

Раскрывая и обсуждая данный вопрос со студентами, необходимо отметить, что:

Организация и проведение санитарно-­противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных ситуациях может быть достигнута:

— мерами профилактики, прогнозирования, предупреждения;

— проведением санитарно-эпидемиологического надзора за усло­виями производственной деятельности на сохранившихся объ­ектах зоны ответственности;

— соблюдением санитарных норм и правил при размещении, питании, водоснабжении, банно­-прачечном и медицинском обеспечении населения, эвакуи­руемого и оставшегося в зоне катастрофы;

— медицинским кон­тролем за захоронением погибших и умерших от инфекционных заболеваний и других причин;

— организацией санитарно­-эпидемиологической экспертизы и лабораторного контроля воз­духа, продовольствия, питьевой воды, медицинского имущества;

— комплексом мероприятий по предупреждению заноса, возник­новения и распространения инфекционных заболеваний среди пострадавшего населения, по выявлению, локализации и ликви­дации эпидемических очагов.

Основными принципами организации санитарно-противоэпидемиче­ских мероприятий населению в чрезвычайных ситуациях являются:

— единый подход к организации противоэпидемических меро­приятий с построением общей системы противодействия факто­рам катастроф;

— постоянная готовность сил и средств Роспотребнадзора и сани­тарно-эпидемиологических организаций министерств и ве­домств, мобильность формирований в организации и проведе­нии экстренных противоэпидемических мероприятий в чрезвы­чайных ситуациях;

— соответствие содержания и объема мероприятий санитарно­эпидемиологической обстановке, характеру деятельности и воз­можностям организаций и формирований Роспотребнадзора принимающих участие в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС;

— дифференцированный подход к формированию сил и средств с учетом региональных особенностей, уровня и характера потен­циальной опасности территорий;

— взаимодействие Роспотребнадзора с органами и организациями Минздрава России, Минобороны России, МЧС Рос­сии, МВД России и другими ведомствами.

Основными санитарно-противоэпидемическими мероприятиями при возникновении эпиде­мического очага являются:

— регистрация и оповещение;

— эпидемиологическое обследование и санитарно-эпидемиологическая разведка;

— выявление, изоляция и госпитализация заболевших;

— режимно-ограничительные (обсервационные) или карантинные мероприятия;

— общая и специальная экстренная профилактика;

— обеззараживание эпидемического очага (дезинфекция, дезинсекция, дератизация);

— выявление бактерионосителей и усиленное медицинское наблюдение за по­раженным населением и личным составом спасательных формирований;

— гигиеническое воспитание и обучение населения.

Справочно: В районах стихийных бедствий и других ЧС, эпидемический очаг — это место пребывания источника (возбудителя инфекции — больного человека или носителя возбудителя) и прилегающая территория в пределах его способности передавать возбудителя окружающим. Протяженность очага, его границы определяются характером инфекционной болезни, условиями социально-бытовой обстановки и природными условиями.

В заключение отработки данного вопроса необходимо сделать вывод о том, что: организация и проведение экстренных санитарно­противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных ситуациях строятся на общих принципах охраны здоровья, оказания санитар­но-эпидемиологической и медицинской помощи населению в рай­онах бедствия, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Учитываются уровень, характер пора­жения, медико-социальные особенности санитарно­-эпидемиологического обеспечения населения, резкое изменение ус­ловий его жизнедеятельности.

3. Особенности организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) и лечебно-эвакуационных мероприятий населению в очаге инфекционных заболеваний.

Отрабатывая дидактический минимум по данному вопросу, студенты должны четко усвоить:

В очаге инфекционных заболеваний необходимо быстро, насколько по­зволяет ситуация, провести следующие мероприятия по оказанию медицинской помощи населению в эпидемическом очаге ЧС:

— выявить инфекционных больных и подозрительных на инфек­ционное заболевание людей, которые опасны для окружающих;

— организовать изоляцию и госпитализацию заболевших;

— отобрать материал от больных для лабораторного исследования (кровь, моча, кал и др.);

— определить круг лиц, подвергшихся риску заражения, изолиро­вать в развернутые обсерваторы, организовать медицинское на­блюдение и провести экстренную профилактику имеющимися высокоэффективными антибиотиками широкого спектра дейст­вия;

— своевременно и правильно провести диагностику и адекватное лечение;

— организовать профилактические мероприятия по предупрежде­нию дальнейшего распространения инфекционных заболеваний среди пострадавшего населения.

Организация оказания медицинской помощи инфекционным больным в чрезвычайных ситуациях (ЧС) имеет ряд особенностей. Эти особенности определяются единой концепцией патогенеза, ди­агностики и лечения инфекционных больных на путях медицинской эвакуации:

всех выявленных инфекционных больных в возникшем эпидемическом очаге необходимо эвакуировать санитарным транс­портом в медицинские организации в соответствии с характером инфек­ционной патологии;

— выявление инфекционных больных, а также лиц, подозри­тельных на наличие инфекционного заболевания из контингента, подвергшегося риску заражения в результате ЧС, возлагается на врачебные, врачебно-сестринские и фельдшерские бригады скорой медицинской помощи амбулаторно-поликлинического звена, а так­же аналогичные бригады территориальных и местных центров ме­дицины катастроф и медицинских организаций различного уровня;

— специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается врачами-специалистами в специализированных медицинских организациях или отделениях, имеющих специальное ле­чебно-диагностическое оснащение и оборудование. Этот вид медицинской помощи организуются за пределами эпидемического очага на базе существующих и дополнительно развернутых медицинских организаций;

— при организации эвакуационных мероприятий в зависимо­сти от эпидемиологической опасности выделяются 4 группы (пото­ка) больных:

больные инфекциями с высоким индексом контагиозности;

больные инфекциями с умеренным индексом контагиозности;

больные инфекциями с низким индексом контагиозности;

больные, которые не являются источниками заражения и пере­дачи инфекции.

— инфекционные больные эвакуируются в инфекционные медицинские организации или развертываемые полевые инфекционные госпитали на специальном санитарном транспорте;

— категорически запрещается эвакуировать инфекционных больных совместно с соматическими больными, а также транспортом общественного пользования;

— после эвакуации больного, транспорт дезинфицируют на специально выделенной для этого площадке. Дезинфекции подвер­гаются средства индивидуальной защиты после каждого рейса

В заключение отработки данного вопроса необходимо сделать вывод о том, что: в зоне чрезвычайных ситуаций выявление инфекционных больных невозможно произвести в первые часы, т.к пораженным требуется оказание неотложной медицинской помощи, оказавшимся в местах воздействующих факторов ЧС. Среди пострадавшего населения и пораженных выявляются инфекционные больные и их запоздалое выявление может вызвать эпидемический очаг.

4. Силы и средства для организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

Раскрывая и обсуждая данный вопрос со студентами, необходимо отметить, что в настоящее время в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупрежде¬ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» организации и формирования государственной санитарно-эпидемиологической службы России, входящие в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляют государственный санитарно-эпидемиологиче¬ский надзор в составе сил и средств наблюдения и контроля за состоянием окружаю-щей среды, за обстановкой на социально опасных объектах и прилегающих к ним тер¬риториях и анализируют воздействие вредных факторов на здоровье населения, а также входят в сеть наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК).

Необходимо уточнить, что в перечень сил постоянной готовности госсанэпидслужбы России регионального и территориального уровня включены 89 центров Госсанэпиднадзора на территориях субъектов Российской Федерации, .5 противочумных институтов, противочум¬ный Центр в Москве и 11 противочумных станций. Все указанные медицинские организации могут сформировать для работы в зоне ЧС 70 санитарно-эпидемиологических отрядов и 19 санитарно-эпидемиологических бригад, а также 15 специализированных противоэпидемических бригад (СПЭБ) на базе противочумных медицинских организаций.

Для противоэпидемического обеспечения пострадавшего населения в зоне бедствия и ликвидации медико-санитарных последствий ЧС привлекаются органы и формирования госсанэпидслужбы Российской Федерации, куда входят Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава России, санитарно-эпидемиологическая и медицинская служ¬бы Минобороны России, МВД России, других министерств и ведомств, а также создаваемые на их базе специализированные санитарно-эпидемиологические формирования, которые являются составной частью сил и средств Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК).

Основные задача санитарно-эпидемиологических формирований — организация и проведение противоэпидемических и профилак­тических мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья пострадавшего населения, поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия в зоне ЧС.

Для выполнения этих задач формируются:

— группы эпидемиологической разведки (ГЭР);

— санитарно-эпидемиологические бригады (СЭБ) — радиологическая, эпидемиологическая, санитарно-гигиеническая (токсикологическая);

— санитарно-эпидемиологические отряды (СЭО);

— специализированные противоэпидемические бригады (СПЭБ);

— группы экспертов.

Справочно: Санитарно-эпидемиологические отряды и санитарно-эпидемиологи­ческие бригады (СЭО; СЭБ) — эпидемиологические, санитарно-гигиенические (токсиколо­гические), радиологические – создаются центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора и предназначаются для организации и проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в очагах поражения.

Специализированные противоэпидемические бригады (СПЭБ) создаются на базе противочумных институтов и станций. Они предназначены для проведе­ния противоэпидемических и профилактических мероприятий в условиях чрезвычайных санитарно-эпидемиологических ситуаций или при угрозе их возникновения. Порядок формирования и характер деятельности СПЭБ определяются Методическими указаниями МУ 3.1.957-00 «Организация и проведение работы СПЭБ в чрезвычайных ситуациях». В составе бригады имеются: управление, эпидемиологическое и бактериологиче­ское отделения. В состав входят 30 чел., в том числе 10 врачей и 11 помощников эпидемиолога и санитарного врача.

Группы эпидемиологической разведки (ГЭР) формируются на базе центров го­сударственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН). Они предна­значены для проведения эпидемиологического обследования инфекционных очагов, эпидемиологической разведки и отбора проб с объектов внешней среды. Группа эпидемиологической разведки состоит из 3 чел., в том числе командира – врача-эпидемиолога, помощника эпидемиолога-фельдшера (лаборанта) и шофера-санитара.

 

Для оперативного руководства и координации деятельности организаций и гра­ждан по предупреждению массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей и ликвидации последствий ЧС местными органами исполнительной власти создаются постоянно действующие санитарно-противоэпидемические комиссии (СПК). В состав этих комиссий включаются руководители служб административной территории, а рабо­чим органом комиссии является штаб, который создастся из работников служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС), здравоохранения и противоэпидемических организаций.

В заключение отработки данного вопроса необходимо сделать вывод о том, что: в структуре противоэпидемических мероприятий важная роль принадлежит первичным противоэпидемическим мероприятиям. Выполнить их с должным качеством и эффективностью способны только специализированные формирования санитарно-эпидемиологической службы (СЭО, СЭБ, ГЭР, СПЭБ), которые необходимо в кратчайшие сроки направлять для работы в зоны ЧС.

5. Методические рекомендации по проведению заключительной части занятия.

После рассмотрения всех ответов и дополнений (уточнений), проводится краткий разбор ответов. Уточняются моменты, которые либо неправильно поняты студентами, либо усвоены не полностью.

Подводится итог занятия, отмечаются положительные и отрицательные стороны ответов, оценивается:

   уровень свободы владения материалом (степень привязанность к конспекту);

   способность выделять главное;

   логично и кратко излагать материал;

   полнота освещения вопроса;

   полнота ответов на дополнительно заданные вопросы;

   способность вести дискуссию, владеть речью.

Объявляются оценки, отмечаются лучше подготовленные студенты. Преподаватель отвечает на возникшие вопросы и дает указания по подготовке студентов к следующему занятию.

III. УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В дополнение к лекционному материалу с целью углубления теоретических знаний обучающихся необходимо изучить основную и дополнительную литературу.

Рекомендуемые научные журналы:

«Вестник Российской академии медицинских наук».

«Медицина катастроф».

«Гражданская защита».

«Основы безопасности жизнедеятельности».

 

Профессор кафедры безопасности жизнедеятельности

и медицины катастроф

доктор медицинских наук

 

С.Н. Русанов

«____»___________________ 201__ г.

 

 

Приложение 1.

Раздел дисциплины (тема): САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ) МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

 

Вид оценочного средства: Тестовые задания:

Оценочное средство

Эталон ответа

1.САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ) МЕРОПРИЯТИЯ, СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ РФ ОТ 30.03.1999 г. № ФЗ-52, ПРОВОДЯТСЯ

а) гражданами

б) индивидуальными предпринимателями

в) юридическими лицами

г) коммунальными службами

д) аварийно-спасательными подразделениями МЧС

1) а, б, в

2. К САНИТАРНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ В СИСТЕМЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ОТНОСЯТСЯ

а) правовые

б) организационно-разъяснительные

в) инженерно-технические

г) контроль за обеспечением населения в зоне бедствия медицинскими средствами защиты от поражающих факторов ЧС

д) коммунально-бытовые

2) а, б, в, д

3. ГИГИЕНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ ОБЪЕКТАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧС ЯВЛЯЮТСЯ

а) предприятия пищевой промышленности, общественного питания и торговли

б) предприятия коммунального обслуживания

в) пострадавший и непострадавший жилой фонд

г) пострадавшие и непострадавшие промышленные объекты, не представляющие опасности, как источников вторичного поражения аварийно химически опасными и радиоактивными веществами

д) места расположения спасательных команд, отрядов

3) а, б, в, д

4. ОСНОВНЫМИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНОВ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЯВЛЯЮТСЯ

а) организация оказания медицинской помощи детям

б) участие в создании надлежащих условий для размещения, питания, коммунально-бытового обслуживания в местах временного расселения населения

в) проведение в случае необходимости камерной обработки постельных принадлежностей, используя стационарные и передвижные дезинфекционные камеры в больших палаточных городках

г) организация эвакуации населения

д) дезинфекция операционных, перевязочных и процедурных

4) б, в, д

5. ОСНОВНЫМИ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ОЧАГА ЯВЛЯЮТСЯ

а) общая и специальная экстренная профилактика

б) обеззараживание эпидемического очага (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)

в) организация проведения мероприятий первичной врачебной медико-санитарной помощи

г) выявление бактерионосителей и усиленное медицинское наблюдение за пораженным населением и личным составом спасательных формирований

д) гигиеническое воспитание и обучение населения

5) а, б, г, д

6. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАЙОНА (ОЧАГА) ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ОЦЕНИВАЮТ, КАК НЕУСТОЙЧИВОЕ, ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРАХ

а) отсутствие карантинных инфекций и групповых вспышек других инфекционных заболеваний

б) рост уровня инфекционной заболеваемости или возникновение групповых заболеваний без тенденции к дальнейшему распространению

в) появление единичных инфекционных заболеваний, связанных между собой или имеющих общий источник заболевания вне данной территории

г) наличие эпизоотических очагов зоонозных инфекций, представляющих угрозу для людей

д) наличие повторных или групповых заболеваний особо опасными инфекциями

6) б, в, г

7. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАЙОНА (ОЧАГА) ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ОЦЕНИВАЮТ, КАК ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ, ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРАХ

а) резкое нарастание в короткий срок числа опасных инфекционных заболеваний среди пострадавшего населения

б) наличие повторных или групповых заболеваний особо опасными инфекциями

в) активизация в зоне ЧС природных очагов опасных инфекций с появлением заболеваний среди людей

г) многочисленные заболевания неизвестной этиологии

д) рост уровня инфекционной заболеваемости или возникновение групповых заболеваний без тенденции к дальнейшему распространению

7) а, б, в

8. ОБСЕРВАЦИЯ И КАРАНТИН ОТМЕНЯЮТСЯ

а) после проведения заключительной дезинфекции в очаге инфекции

б) после проведения санитарной обработки обслуживающего персонала и населения в очаге инфекции

в) при отсутствии возникновения единичных заболеваний особо опасными инфекциями

г) при эффективной организации санитарно-гигиенического и противоэпидемического обеспечения

д) по истечении срока максимального инкубационного периода данного инфекционного заболевания с момента изоляции последнего больного, проведения заключительной дезинфекции и санитарной обработки обслуживающего персонала и населения

8) д

9. ДЕЗИНСЕКЦИЯ ЭТО

а) уничтожение насекомых (переносчиков инфекционных болезней)

б) уничтожение грызунов (источников возбудителей инфекционных болезней)

в) уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных болезней

г) обеззараживание загрязненных объектов путем разрушения (нейтрализации) или удаления отравляющих веществ

д) удаление радиоактивных веществ с загрязненных объектов до допустимых норм безопасных для человека

9) а

10. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ, ЧАЩЕ ВСЕГО, В ВИДЕ

а) инженерно-технических мероприятий

б) противоэпидемических мероприятий

в) уменьшения факторов радиационного воздействия на организм пострадавшего

г) мероприятий по оказанию различных видов медицинской помощи

д) санитарно-гигиенических мероприятий

10) б, д

11. К САНИТАРНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ В СИСТЕМЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ОТНОСЯТСЯ

а) лабораторный контроль продовольствия и питьевой воды

б) режимно-ограничительные

в) хозяйственные

г) контроль за обеспечением населения в зоне бедствия медицинскими средствами защиты от поражающих факторов ЧС

д) организационные

11) б, в, д

12. ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧС ЯВЛЯЮТСЯ

а) общая и специальная экстренная профилактика

б) постоянная готовность сил и средств Роспотебнадзора и санитарно-эпидемиологических организаций министерств и ведомств

в) организация проведения мероприятий первичной врачебной медико-санитарной помощи

г) мобильность формирований в организации и проведении экстренных противоэпидемических мероприятий в ЧС

д) единый подход к организации противоэпидемических мероприятий

12) б, г, д

13. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ОЧАГА ГЛАВНЫМИ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

а) организация водоснабжения, питания и др.

б) регистрация и оповещение

в) режимно-ограничительные (обсервационные) или карантинные мероприятия

г) выявление, изоляция и госпитализация заболевших

д) эпидемиологическое обследование и санитарно-эпидемиологическая разведка

13) б, в, г, д

14. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАЙОНА (ОЧАГА) ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ОЦЕНИВАЮТ, КАК НЕБЛАГОПОЛУЧНОЕ, ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРАХ

а) многочисленные заболевания неизвестной этиологии

б) возникновение единичных за­болеваний особо опасными инфекциями

в) существенные нарушения в организации са­нитарно-гигиенического и противоэпидемического обеспечения

г) появление эпидемических очагов особо опасных инфекций на соседних территориях при наличии условий для их дальнейшего распространения

д) появление групповых случаев опасных инфекционных заболеваний в зоне ЧС

14) а, б, в, г, д

15. ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ

а) всеобъемлющей

б) карантинной

в) специальной

г) обсервационной

д) общей

15) в, д

16. ДЕРАТИЗАЦИЯ ЭТО

а) уничтожение насекомых (переносчиков инфекционных болезней)

б) уничтожение грызунов (источников возбудителей инфекционных болезней)

в) уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных болезней

г) обеззараживание загрязненных объектов путем разрушения (нейтрализации) или удаления отравляющих веществ

д) удаление радиоактивных веществ с загрязненных объектов до допустимых норм безопасных для человека

16) б

17. В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ОЧАГЕ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО

а) организовать помывку инфекционных больных

б) выявить инфекционных больных и подозрительных на инфекционное заболевание людей, которые опасны для окружающих

в) организовать изоляцию и госпитализацию инфекционных больных

г) сменить нательное белье у инфекционных больных

д) отобрать материал от больных для лабораторного исследования (кровь, моча, кал и др.)

 

17) б, в, д

18. ОКАЗАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ И ВРАЧЕБНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНО НА

а) профилактику возможных заражений лиц, находящихся в контакте с инфекционными больными

б) участие в создании надлежащих условий для размещения, питания, коммунально-бытового обслуживания в местах временного размещения населения

в) устранение последствий осложнений, непосредственно угрожающих жизни больного

г) подготовку инфекционных больных к эвакуации

д) дезинфекцию операционных, перевязочных и процедурных осуществление лабораторного контроля качества дезинфекции и стерильности материала в постоянных и временных лечебных организациях стационарного типа для пораженных в ЧС

18) а, в, г

19. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСТРЕННЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧС МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТО

а) мерами профилактики, прогнозирования и предупреждения

б) проведением санитарно-эпидемиологического надзора за усло­виями производственной деятельности на сохранившихся объ­ектах зоны ответственности

в) обеззараживанием эпидемического очага (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)

г) проведением мероприятий первичной врачебной медико-санитарной помощи

д) организацией информации о ходе оказания помощи в очаге инфекционного поражения населения

 

19) а, б

20. ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ГРУППЫ БОЛЬНЫХ С

а) инфекциями с высоким индексом контагиозности

б) инфекциями с умеренным индексом контагиозности

в) инфекциями с низким индексом контагиозности

г) не являющиеся источниками заражения и пере­дачи инфекции

д) поражениями, несовместимыми с жизнью

20) а, б, в, г

21.ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЭТО

а) уничтожение насекомых (переносчиков инфекционных болезней) – проводится физическими и химическими способами

б) уничтожение грызунов (источников возбудителей инфекционных болезней)

в) уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных болезней

г) обеззараживание загрязненных объектов путем разрушения (нейтрализации) или удаления отравляющих веществ

д) удаление радиоактивных веществ с загрязненных объектов до допустимых норм безопасных для человека

21) в

22. В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ИНФЕКЦИИ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ОЧАГЕ ЧС ПРОВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

а) определяется круг лиц, подвергшихся риску заражения, которых изолируют и направляют в развернутые обсерваторы

б) уничтожаются в окружающей среде возбудители инфекционных болезней

в) организуется медицинское на­блюдение и проводится экстренная профилактика имеющимися высокоэффективными антибиотиками широкого спектра дейст­вия

г) удаляются радиоактивные вещества с загрязненных объектов до допустимых норм безопасных для человека

д) проводится обеззараживание загрязненных объектов путем разрушения (нейтрализации) или удаления отравляющих веществ

22) а, б, в

23. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ОЧАГЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ

а) организационно-разъяснительные мероприятия

б) инженерно-технические мероприятия

в) осуществление санитарно-эпидемиологический надзора за условиями производственной деятельности на сохранившихся объектах экономики

г) организацию контроля за соблюдением санитарных норм и правил при размещении, питании, водоснабжении, банно-прачечном обслуживании населения, эвакуируемого и оставшегося в зоне катастрофы

д) проведение аварийно-спасательных работ

23) в, г

24. ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧС ЯВЛЯЮТСЯ

а) дифференцированный подход к формированию сил и средств с учетом региональных особенностей, уровня и характера потенциальной опасности территорий

б) участие в создании надлежащих условий для размещения, питания, коммунально-бытового обслуживания в местах временного расселения населения

в) проведение в случае необходимости камерной обработки постельных принадлежностей, используя стационарные и передвижные дезинфекционные камеры в больших палаточных городках

г) организация эвакуации населения

д) взаимодействие Роспотребнадзора с органами и организациями Минздрава России, Минобороны России, МЧС Рос­сии, МВД России и другими ведомствами

24) а, д

25. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСТРЕННЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧС МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТО В РЕЗУЛЬТАТЕ

а) соблюдения санитарных норм и правил при размещении, питании, водоснабжении, банно­-прачечном и медицинском обеспечении населения, эвакуи­руемого и оставшегося в зоне катастрофы

б) инженерного оборудования местности

в) медицинского кон­троля за захоронением погибших и умерших от инфекционных заболеваний и других причин

г) ремонта линий электропередач и объектов связи   

д) строительства дорог к очагу ЧС

25) а, в

26. ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧС ЯВЛЯЮТСЯ

а) организация эффективного санитарно-гигиенического и противоэпидемического обеспечения населения в ЧС

б) установление причин и условий, воздействующих на здоровье населения и спасателей

в) организация научно обоснованных гигиенических мероприятий по поддержанию жизнеобеспечения пострадавших

г) установление максимального инкубационного периода инфекционного заболевания с момента изоляции последнего больного

д) поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия в зоне чрезвычайной ситуации и в районах временного размещения эвакуированного населения

26) б, в, д

27. СУЩНОСТЬ ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

а) оказании первой помощи инфекционным больным

б) организации двухэтапной системы эвакуационных мероприятий по назначению

в) организации своевременных и последо­вательных мероприятий по оказанию медицинской помощи и лече­нию как заболевших, так и подвергшихся риску заражения при на­хождении пораженных в зоне ЧС

г) предварительном обеззараживании загрязненных объектов путем удаления отравляющих веществ

д) предварительном удалении радиоактивных веществ с загрязненных объектов до допустимых норм безопасных для человека

27) а, б, в

28. ВОЗМОЖНОСТЬ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЬНЫМ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ПОЛЕВОМ МНОГОПРОФИЛЬНОМ ГОСПИТАЛЕ ВЦМК «ЗАЩИТА»

а) только в ограниченном объеме

б) используется как промежуточное звено в цепи оздоровительных мероприятий

в) не способен

г) может оказывать специализированную медицинскую помощь только после указания органов исполнительной власти на федеральном уровне

д) может, только при усилении его специализированными бригадами и перепрофилизации, с учетом потока и специфики больных

28) в, д

29. ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ЭВАКУАЦИИ В ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР ПОДЛЕЖАТ

а) инфекционные боль­ные в состоянии средней тяжести

б) тяжелые больные и все зара­женные инфекционными заболеваниями с высоким индексом конта­гиозности и имеющие признаки поражения органов дыхания

в) больные инфекциями с умерен­ным индексом контагиозности

г) больные с признаками поражения органов пищеварения

д) инфекционные боль­ные не подлежащие эвакуации до их излечения на месте

29) б

30. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСТРЕННЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ДОСТИГНУТЫ

а) устранением единичных инфекционных заболеваний, связанных между собой или имеющих общий источник заболевания вне данной территории

б) организацией санитарно­-эпидемиологической экспертизы и лабораторного контроля воз­духа, продовольствия, питьевой воды, медицинского имущества

в) устранением эпизоотических очагов зоонозных инфекций, представляющих угрозу для людей

г) ограничением повторных или групповых заболеваний особо опасными инфекциями

д) комплексом мероприятий по предупреждению заноса, возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди пострадавшего населения, по выявлению, локализации и ликвидации эпидемических очагов

30) б, д

 

 

 

 

самростійна робота з 4 rкурс ОПП2017ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

 

Індивідуальне завдання складається з відповідей на чотири питання і розв’язання чотирьох задач. Завдання виконуються за відповідними варіантами. Номер варіанту відповідає номеру, під яким прізвище студента записано у журналі академічної групи. Помилка у виборі варіанта індивідуального завдання розцінюється як не виконання роботи.

Виконується робота українською мовою на аркушах паперу формату А-4 власноручно, чітким та розбірливим почерком. У кінці роботи додається список використаних джерел літератури у алфавітному порядку та Internet адреси.

Титульний лист оформлюється за такою формою:

Титульний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Херсонський державний університет

Факультет технологій та сфери обслуговування

Кафедра технологічної освіти та побутового обслуговування

 

 

Самостійна робота

з дисципліни «Основи охорони праці«

Варіант №   

 

Факультет______

Група   

Прізвище, ім’я студента.

Перевірив:   ___________

(вчене звання. ПІБ викладача)

Дата_________________________

 

 

 

 

 

Херсон 20____

 

   Кінцевий термін здачі індивідуального завдання визначає викладач.

   Якщо робота здається на перевірку не своєчасно, то загальна оцінка знижується на бал. Вивчення курсу „ Основи охорони праці” здійснюється за рекомендованими підручниками, нормативними документами та даними методичними вказівками.

 

Питання для самостійної роботи

Варіант

Питання

1

1. Законодавча база України з охорони праці.

2. Система управління охороною праці в галузі освіти.

3. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах.

4. Захисні засоби від дії електроструму.

2

1. Нормативні акти з охорони праці в учбових закладах.

2. Електромагнітне випромінювання та його вплив на організм людини.

3. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень. Утримання території підприємств галузі.

4. Відшкодування шкоди працівникам у випадку ушкодження їхнього здоров’я: порядок та розміри відшкодування шкоди, відшкодування моральної шкоди.

3

1. Система управління охороною праці в галузі освіти.

2. Вплив електроструму на організм людини, типи електротравм.

3. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря.

4. Електромагнітне випромінювання та його вплив на організм людини.

4

1. Державний контроль за охороною праці.

2. Випромінювання оптичного діапазону та його вплив на організм людини.

3. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці . Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони.

4. Методи дослідження виробничого травматизму.

5

1. Громадський контроль за охороною праці на виробництві.

2. Нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства.

3. Основні причини пожеж, система попередження пожеж.

4. Основні перспективні напрямки щодо розробки заходів для поліпшення умов праці на підприємствах .

6

1. Аналіз професійних захворювань.

2. Основні причини травматизму у галузі та заходи їх попередження.

3. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах.

4. Пожежонебезпечність об’єктів.

7

1. Система управління охороною праці в галузі освіти.

2. Випромінювання оптичного діапазону та його вплив на організм людини.

3. Основні причини профзахворювань на підприємствах .

4. Використання засобів пожежогасіння

8

1. Державний контроль за охороною праці.

2. Вплив електроструму на організм людини, типи електротравм.

3. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

4. Пожежна безпека: визначення понять, небезпечні фактори.

9

1. Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи функціонування.

2. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості.

3. Безпека праці в Україні.

4. Загальні заходи та засоби нормалізації мікро­клімату та теплозахисту.

10

1. Громадський контроль за охороною праці на виробництві.

2. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності .

3. Міжнародні організації в сфері охорони праці

4. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря.

 

Задачі до виконання індивідуального завдання

   Загальні вихідні умови індивідуального завдання (залежно від номеру, під яким прізвище студента записано у журналі академічної групи):

   У приміщенні, вид якого зазначений у колонці 2 табл. 1, проводиться деяка виробнича діяльність, обумовлена завданням (тобто виконуються роботи, зазначені в колонці 3 тієї ж таблиці).

 

Таблиця 1.

Вихідні дані за варіантами

Варіант

Вид приміщення

Різновид діяльності

1

2

3

1.

Кабінет технічного креслення й малювання

Виконання графічно — ілюстративних робіт

2.

Аудиторія (класна кімната, навчальний кабінет, лабораторія)

Начально-освітянська діяльність (аудиторні заняття)

3.

Проектний зал, конструкторське, креслярське бюро)

Проектно — конструкторська діяльність

4.

Кабінет або робоча кімната

Офісна діяльність

5.

Лабораторія (термічних, фізичних, мікроскопна, електронних пристроїв й ін.)

Лабораторні наукові дослідження

6.

Палітурно-брошурувальне приміщення типографії

Поліграфічні роботи — видання книг, брошур, й таке інше.

7.

Житлова кімната

Всі різновиди будь-якої повсякденної діяльності

8.

Торговельний зал магазина

Торгівля

9.

Спортивний зал

Заняття спортом

10.

Конференц-зал, зал засідань

Здійснення публічних доповідей, лекцій, презентацій

   Конкретні вихідні умови індивідуального завдання (залежно від номеру, під яким прізвище студента записано у журналі академічної групи) — див. далі.

   Для заданого виду діяльності, що здійснюється в означених приміщеннях, потрібно визначити небезпечні й шкідливі фактори та оптимізувати умови праці (тобто вирішити завдання 1- 4).

Задача 1

Аналіз шкідливості та небезпечності умов праці.

Проблема: кожний (без винятків) вид діяльності маг властиві йому
шкідливості й небезпеки. Згідно з робочою програмою дисципліни і стандартом вищої освіти на неї майбутні випускники ВНЗ повинні вміти визначати такі шкідливості і небезпеки й здійснювати аналіз умов праці.

Потрібно:

1. Дати визначення поняттям «небезпечний виробничий фактор» і
«шкідливий виробничий фактор» [11].

2. Виявити небезпечні й шкідливі фактори, характерні для даного виду трудової діяльності, яка здійснюється у приміщеннях, обумовлених табл. 1. Приміщення за табл. 1 мають геометричні параметри, обумовлені табл. 1а. Природне освітлення здійснюється скрізь бокове освітлення — вікна в зовнішніх стінах будівель: (тобто звичайним чином,
без будь-яких світло аераційних ліхтарів та ін.) Період року (це потрібно,

наприклад, для конкретизації метеорологічних умов) визначається табл. 1
а.

Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для виконання роботи, складають відповідно до ГОСТ 12.0.003-74* [1].

Відсутні вихідні дані й умови студент придумує самостійно, здійснюючи детальну конкретизацію поставленого завдання.

Таблиця 1а

Вихідні дані за варіантами (залежно від номеру, під яким прізвище студента записано у журналі академічної групи)

Варіант

Період року

Розміри приміщення (довжина, ширина, висота), м

Площа приміщення SП, м2

Фактична площа вікон

Sфакт, м2

1.

теплий

5x6x3

30

15

2.

холодним

6 х 12×3

72

40

3.

теплий

6x9x3

54

18

4.

холодний

6x6x3

36

12

5.

теплий

5x4x4

20

7

6.

холодний

7 х 3.5 х 3,3

24.5

12

7.

теплий

6 х 3 х 2.6

18

7

8.

холодний

8 х 12×6

96

36

9.

теплий

5x4x3

20

8

10.

холодний

6 х 3 х 2,7

18

4

 

 

3) Розрахувати коефіцієнт частоти травматизму, коефіцієнт ваги травматизму i загальний показник травматизму, що характеризують стан умов охорони праці у виробничій організації, відповідно до варіантів, вихідні дані до яких брати з табл. 1.б).

Таблиця 1

 

 

Вихідні дані за варіантами: варіативні параметри групи б

Варіант

Загальна кількість працюючих

Нещасних випадків за рік

Днів непрацездатності за рік

1.

56

3

25

2.

80

1

5

3.

72

0

0

4.

43

2

16

5.

29

2

36

6.

63

4

46

7.

49

6

99

8.

46

8

124

9.

57

1

35

10.

33

1

12

 

Вказівки до виконання задачі:

Перш ніж приступити до виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів (НШВФ) для заданого виду робіт студент повинен вивчити технологію виробництва цих робіт з літератури [12, 13, 16] і ін. Після цього студент приймає самостійні рішення з конкретизації умов праці при виробництві заданих йому робіт, максимально спрощуючи виробничий процес. Ці рішення він викладає в короткому описі умов праці при виконанні заданих робіт.

На підставі сформульованих самим студентом вихідних даних, користуючись ГОСТ 12.0.003-74*[1], він складає перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що можуть виявити себе при виконанні заданого виду робіт.

Перелік слід складати по групах (фізичні, хімічні і т.д.) у тій же послідовності і термінології, як вони приведені в ГОСТ 12.0.003-74*. У дужках дають лаконічне пояснення з приводу походження того чи іншого НШВФ, виявленого студентом.

   3. Оцінка стану травматизму і профзахворюваності

Розрахунок коефіцієнтів частоти, ваги й загального показника травматизму здійснюють за формулами:

а) показник частоти

Кч= Т*1000/Р;

б) показник ваги

Кт= Д/Т,

де   Т – кількість нещасних випадків;

Р – кількість робітників підприємства;

Д – кількість днів непрацездатності;

в) загальний показник травматизму

 

Кзагальний = Кч*Кт.

 

   На основі отриманих показників визначають динаміку виробничого травматизму, професійної та загальної захворюваності за відповідний період, яка дозволяє оцінити стан охорони праці на підприємстві та вибрати ефективні напрямки дії щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці.

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. ГОСТ 12.0.003-74*. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

2. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

3. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности.

4. ГОСТ 12.1.046-85.Нормы освещения строительных площа­док.

5. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. М.: Энергоатомиздат,1984.

6. ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. К., 1998.- 380 с.

7. ДНАОП 0.04-4.12-99. Типове положення про навчання з питань охорони праці.

8. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

9. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Підручник. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

10. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей: Навчальний посібник /За ред. Сафонова В.В. – К.: Основа, 2001. – 336 с.

11. Кондратьев А.И., Местечкина Н.М. Охрана труда в строительстве. — М.: Высшая школа, 1990.

12. Нифонтов А.И. и др. Краткий справочник строителя. К.: Будівельник,1987.

13. Орлов Г.Г. Инженерные решения по охране труда в строительстве: Справочник. М., Стройиздат, 1985.

14. Охорона працi в Українi. Нормативнi документи. — К.: КНТ, 2004. — 440 с.

15. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві // Постанова Кабінету Міністрів України № 25 серпня 2004 р. N 1112.

16. Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве. М.: Высшая школа, 1991.

17. СНиП ІІІ-4-80*. Техника безопасности в строительстве. М., 1982.

18. ДБН В.2.5-28-2006 Природне й штучне освітлення.

19. СНиП 2.04.05-86.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

20. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 288 с.

Електронні документи:

21. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi — Вся база «Законодавство України»;

22. http://www.dnop.kiev.ua/ — Державний комітет України з нагляду за охороною праці;

23. http://document.org.ua/dnaop/index.php Реестр ДНАОП. Перечень нормативних актів з охорони праці.

24. www.abrakitov.narod.ru Абракітов В.Е. Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці: Енциклопедичний словник.

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 2

Визначити необхідну кількість повітря та кратність повітрообміну для вентиляційної системи виробничого цеху обсягом V (табл. 2). Шкідливі речовини (хімічний склад яких указано в табл. 2) рівномірно розподіляються у повітрі приміщення.

Вихідні дані за варіантами:

Таблиця 2

Група

варіативних параметрів а

варіанти

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Хімічний склад пилу

Азбест з 8% SiO2

Вапняк

Кварцит

Цемент

Динас

Азбестоцемент

Азбест

Кварц з 8% SiO2

Глина

Алюміній

Об`єм приміщення, м3

1000

4500

4200

4000

4800

3800

4600

5400

2800

3900

 

   Вказівки до розрахунку. Розрахунок необхідної кількості повітря L, м3/год, необхідного для вентиляції приміщення при наявності в ньому шкідливих речовин у вигляді випарів, пилу та газів визначається згідно з [2]:

L = Lрз + (М-(kрзkпод))/( kвихkпод), м3/годину.

де М — кількість шкідливих речовин, що надходять у повітря приміщення, м3/год, (табл. 2.б);

   Lрз — кількість повітря, що виводиться з робочої зони місцевими всмоктувачами, або надходить на технологічні потреби, мг/год, (табл. 2);

kрз; kвих; kпод; — вміст шкідливих речовин у повітрі, що відповідно: kрз — виводяться з робочої зони; kвих — виходять з приміщення; kпод — подаються в приміщення, мг/м3, (табл. 2).

 

Вихідні дані за варіантами:

Таблиця 2

Група варіативних параметрів б

Остання цифра номера залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кількість пилу, що виділяється, мг/год.

14000

16000

18000

15000

90000

12000

13000

11000

18000

10000

Вміст пилу

у повітрі робочої зони, мг/м3

1,8

5,8

0,9

5,5

1,0

5,9

2,0

0,8

5,8

2,0

Вміст пилу

у повітрі, що надходить, мг/ м3

0,1

0,2

0,1

0,4

0,3

0,25

0,35

0,2

0,3

0,2

Кількість повітря, що витягується всмоктувачами, м3/год.

1000

1500

1200

1000

1100

1200

900

1100

1400

800

 

   У розрахунку слід приймати kвих = граничнодопустимій концентрації (ГДК) для даної речовини, мг/м3. Для визначення kвих потрібно визначити довідкову величину — ГДК для даної речовини, мг/м3 за [2]. Довідкові дані відносно ГДК шкідливих речовин в повітрі робочої зони наводяться також, в [5].

   Після визначення величини L потрібно також розрахувати таку характеристику вентиляційної системи як кратність обміну повітря:

Коп = L/V, 1/год.;

де v – об’єм приміщення, м3;

   L — розрахована вище кількість повітря, м3/год.

 

Задача № 3

Шумовий режим розглядуваного об’єкта і його відповідність

нормативним вимогам.

   Проблема: перевищення рівнів шуму викликає у людини відчуття

психологічного дискомфорту, нервові розлади, так звану “шумову хворобу” й

подальшу втрату слуху.

   Потрібно:

   Керуючись ДСН 3.3.6.037-99 [9] і СНиП ІІ-12-77 [21], установити

нормативні вимоги до шуму в зазначених приміщеннях, указавши припустимі

значення рівнів звукового тиску (в октавних смугах частот із середньогеометричними частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.

   Зіставити припустимі значення рівнів звукового тиску з фактичними

значеннями рівнів в тому ж приміщенні, які (залежно від номеру, під яким прізвище студента записано у журналі академічної групи) див. у табл. 3.

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Вихідні дані за варіантами (залежно від номеру, під яким прізвище студента записано у журналі академічної групи)

 

Варіант

Рінні звукового тиску дБ, в октавних смугах частот, Гц

31,5

63

125

250

500

   1000   

2000

4000

8000

1.

0

35

65

49

35

76

24

23

12

2.

109

107

108

86

75

65

63

54

43

3.

0

0

0

24

45

46

56

48

43

4.

54

65

75

85

88

75

65

64

42

5.

106

98

88

76

65

56

48

40

36

6.

0

24

45

48

54

60

54

48

39

7.

20

23

34

44

55

59

60

64

76

8.

0

34

40

38

56

54

58

46

65

9.

0

0

0

15

36

40

40

90

40

10.

89

84

78

74

68

62

56

54

42

 

Доцільно робити таке зіставлення у графічному вигляді, тобто, як це прийнято в акустиці, за рахунок побудови спектрів шуму (приклад подано на

рис. 1): тобто спектрів нормативного (за [9]) й фактичного (за значеннями табл.

3). Побудова спектрів шуму дозволяє наочно показати саме ті ділянки спектру,

де має місце перебільшення фактичних рівнів над припустимими.

 

Рис. 1 — Приклад графічної побудови спектрів шуму в прямокутній системі координат: «частота, Гц (вісь абсцис) – рівень звукового тиску, дБ (вісь ординат)». Оскільки шум нормується і вимірюється на дискретних значеннях частот, проміжки між значеннями їхніх поділок при побудові графіку можуть відкладатися через рівні відстані (тобто не в лінійному масштабі)

   Всі без винятку числові значення на даному прикладі (рис. 1) обрані

умовно; завданням студента є побудова аналогічного за виглядом графіка з своїми власними числовими значеннями (як нормативними, так і фактичними)

– згідно з варіантом.
   Значення фактичних рівнів звуку (виражених не в дБ, а в ДБА) задля спрощення завдання таблицею 6 не надаються.

   Якщо рівні звукового тиску при розглядуваній діяльності перебільшують

нормативні значення, (що часто відбувається не у всьому діапазоні спектру, а

лише на окремих октавних смугах частот – {саме цей випадок показано на рис.

1}), слід передбачити якісь шумозахисні заходи (наприклад, звукоізоляція,

звукопоглинання тощо).

   Нормативні посилання, необхідні для розв’язання завдання ДСН 3.3.6.037-99 [9].
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. ГОСТ 12.0.003-74*. Опасные и вредные производственные факторы.

Классификация.

2. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к

воздуху рабочей зоны.

3. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие

требования безопасности.

4. ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение.

5. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. М. Энергоатомиздат,1984.

6. ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок

споживачів. — К. 1998.- 380 с.

7. ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації

електронно-обчислювальних машин.

8. ДНАОП 0.04-4.12-99. Типове положення про навчання з питань охорони

праці.

9. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та

інфразвуку. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від

01.12.1999 № 37

10. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих

приміщень.

11. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

12. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони

праці. Підручник. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

13. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів

інженерно-будівельних спеціальностей: Навчальний посібник. /За ред.

Сафонова В.В. – К.: Основа, 2001. – 336 с.

14. Кондратьев А.И., Местечкина Н.М. Охрана труда в строительстве. — М.:

Высш. шк., 1990.

15. Основи охорони працi: Навчальний посiбник. / За ред. Березуцького

В.В. — Х.: Факт, 2005. — 480 с.

16. Орлов Г.Г. Инженерные решения по охране труда в строительстве:

Справочник. — М., Стройиздат, 1985.

17. Охорона працi в Українi. Нормативнi документи. — К.: КНТ, 2004. — 440 с.

18. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на виробництві Постанова Кабінету

Міністрів України № 1112 від 25 серпня 2004 р.
22

19. Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве. М.: Высшая

школа, 1991.

20. СНиП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве. М., 1982.

21. СНиП ІІ-12-77. Защита от шума. Нормы проектирования.

22. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі: Навчальний

посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 288 с.

Електронні документи:

23. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi — Вся база «Законодавство

України».

24. http://www.dnop.kiev.ua/ — Державний комітет України з нагляду за

охороною праці.

25. http://document.org.ua/dnaop/index.php Реєстр ДНАОП. Перелік

нормативних актів з охорони праці.

26. www.abrakitov.narod.ru Абракітов В.Е. Безпека життєдіяльності,

екологія та охорона праці: Енциклопедичний словник.

Задача № 4

   Ергономічні вимоги до організації робочого місця.

   У приміщенні, обговореному умовами завдання, перебуває комп’ютер із принтером. Керуючись [7], установити нормативні ергономічні вимоги до організації робочого місця. Так, на безпеку органів зору при роботі з обчислювальною технікою найбільш суттєво впливає відстань, на якій знаходиться користувач від монітора. Дані по варіантах (залежно від останньої цифри залікової книжки) див. у табл. 4.

Таблиця 4 — Вихідні дані за варіантами (залежно від номеру, під яким прізвище студента записано у журналі академічної групи)

Варіант

Діагональ монітора

1

14″

2

17″

3

19″

4

21″

5

19″

6

17″

7

21″

8

19″

9

17″

10

15″

 

 

Нормативні посилання, необхідні для розв’язання завдання: ДНАОП

0.00-1.31-99 [7].

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. ГОСТ 12.0.003-74*. Опасные и вредные производственные факторы.

Классификация.

2. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к

воздуху рабочей зоны.

3. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие

требования безопасности.

4. ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение.

5. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. М.

Энергоатомиздат,1984.

6. ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок

споживачів. — К. 1998.- 380 с.

7. ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації

електронно-обчислювальних машин.

8. ДНАОП 0.04-4.12-99. Типове положення про навчання з питань охорони

праці.

9. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та

інфразвуку. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від

01.12.1999 № 37

10. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих

приміщень.

11. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

12. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони

праці. Підручник. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

13. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів

інженерно-будівельних спеціальностей: Навчальний посібник. /За ред.

Сафонова В.В. – К.: Основа, 2001. – 336 с.

14. Кондратьев А.И., Местечкина Н.М. Охрана труда в строительстве. — М.:

Высш. шк., 1990.

15. Основи охорони працi: Навчальний посiбник. / За ред. Березуцького

В.В. — Х.: Факт, 2005. — 480 с.

16. Орлов Г.Г. Инженерные решения по охране труда в строительстве:

Справочник. — М., Стройиздат, 1985.

17. Охорона працi в Українi. Нормативнi документи. — К.: КНТ, 2004. — 440 с.

18. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на виробництві Постанова Кабінету

Міністрів України № 1112 від 25 серпня 2004 р.
22

19. Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве. М.: Высшая

школа, 1991.

20. СНиП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве. М., 1982.

21. СНиП ІІ-12-77. Защита от шума. Нормы проектирования.

22. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі: Навчальний

посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 288 с.

Електронні документи:

23. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi — Вся база «Законодавство

України».

24. http://www.dnop.kiev.ua/ — Державний комітет України з нагляду за

охороною праці.

25. http://document.org.ua/dnaop/index.php Реєстр ДНАОП. Перелік

нормативних актів з охорони праці.

26. www.abrakitov.narod.ru Абракітов В.Е. Безпека життєдіяльності,

екологія та охорона праці: Енциклопедичний словник.

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

1. Закон України «Про охорону праці».

2. Кодекс законів про працю України.

3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

4. Закон України «Про пожежну безпеку».

5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

9. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

11. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.06.2004 р. № 151.

12. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55.

13. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.

14. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

15. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9.

16. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.

17. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.06.1999 р. № 112.

18. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.

19. НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України». Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92.

20. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та
охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

21. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи
управління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду
07.02.2008 р.

Основна література

1. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с.

2. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.

3. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

4. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навчпосіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.

5. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск.

6. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.

7. Желібо Є. П., Баранова Н. І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах державної податкової служби. Навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. — 2002.

8. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.

9. Охорона праці в будівництві: Навч. посіб. посібник / за редакцією Коржика Б.М. і Іванова В.М. – Харків: Форт, 2010. – 388 с.

10. Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с.

11. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній галузі: Навч. посіб. – Рівне: НУВГП, 2005. – 313с.

12. Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. Львів: Афіша, 2003. – 320 с.

Додаткова література

1. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».

2. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

3. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

4. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

5. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

6. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65

7. НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат». Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994.

8. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

9. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121.

10. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».

11. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528.

12. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

13. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги.

14. ДБН 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі.

15. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

16. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 7.02.2008 р.

17. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.

18. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників».

19. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».

20. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA8000: 2001 Social Accountability International.

21. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.

22. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праціВимоги.

23. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001.

Інтернет-ресурси

1. http://www.dnop.kiev.ua    ‑ Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

2. http://www.mon.gov.ua    ‑ Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3. http://www.mns.gov.ua    ‑ Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

4. http://www.social.org.ua    ‑ Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

5. http://www.iacis.ru   ‑ Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

6. http://base.safework.ru/iloenc ‑ Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

7. http://base.safework.ru/safework    ‑ Библиотека безопасного труда МОТ.

8. http://www.nau.ua    ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

9. http://www.budinfo.com.ua ‑ Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

10. http://www.oxpaha.ru    ‑ ОХРАНА. Интернет-газета о безопасности.

11. http://www.tehdoc.ru    ‑ Интернет-проект «Техдок.ру» — ресурс, посвященный вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

12. http://www.tehbez.ru    ‑ Проект «Охрана труда в предпринимательстве», создан в рамках «Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве».

13. http://www.kodeks-luks.ru   ‑ Нормативные документы в области охраны труда:

14. http://www.gazeta.asot.ru    ‑ Электронная версия газеты «Безопасность Труда и Жизни».

15. http://www.asot.ru    ‑ Центральный сайт Ассоциации специалистов по охране труда (РФ).

 

 

 

 

 

Самостоятельня работа Умножение с нулямиФамилия, имя __________________________________________________

I вариант

1. Вычислите удобным способом:

20 · (5 · 7) = 16 · (2 · 5) =

25 · (2 · 6) = 4 · (9 · 25) =

15 · (7 · 6) = 12 · (10 · 40) =

2. Решите задачу:

Из двух городов вышли навстречу друг другу два поезда и встретились

через 6 часов. Один шел со скоростью 65 км/ч, а другой 72 км/ч. Найдите

расстояние между городами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Решите примеры столбиком:

270 · 30 6 307 · 70 16 200 · 300

1 007 · 400 249 · 500 470 · 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя __________________________________________________

II вариант

1. Вычислите удобным способом:

19 · (4 · 10) = 14 · (5 · 3) =

25 · (3 · 4) = 10 · (28 · 2) =

23 · (5 · 10) = 16 · (10 · 30) =

2. Решите задачу:

Велосипедист расстояние между поселком и городом в 72 км проехал

за 6 часов, а мотоциклист за 4 часа. На сколько скорость велосипедиста

меньше скорости мотоциклиста?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Решите примеры столбиком:

7 810 · 700 3 706 · 40 12 600 · 50

10 520 · 30 352 · 800 460 · 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные работы по дисциплине Биология группы АСамостоятельные работы по дисциплине Биология группы П­­­­­­­­­-11

 

 

Ф.И.О.

Студента

Роль воды

В клетке, строительстве

 

Вирус «СПИД»

Последствия

алкоголя, никотина, наркотиков. загрязнение

среды на развитие человека

 

Наследственные

Болезни человека, их причины и профилактика.

 

Достижения современной селекции

Синтетическая теория эволюции

Единство происхождения человеческих расс

Строительство и экология

Последствия деятельности человека в окружающей среде

1

Абрамов.К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Гладышев.Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Гусейнов.Э

 

 

Э 5

 

 

 

 

 

 

4

Земцов.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Зуева.А

Б 3

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Инатьев.Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Карева.Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Князев.И

Б 4

Б 4

Э 4

 

 

 

 

 

 

9

Мамадалиев.И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Манатов.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Пелых.Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Перехожих Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Радченко.П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Рощин.А

 

 

Э 4

 

 

 

 

 

 

15

Рыскина.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Семечкина.А

Б 5

Б 4

Б 5

Э 5

 

 

 

 

17

Тимин.А

 

 

Э 5

 

 

 

 

 

 

18

Туков.Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Фролов.К

Б 5

Б 5

Б 5

Б 5

 

 

 

 

 

20

Хлыстов,В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Чеканов.А чемакин

Б 4

 

Э 5

Б 5

 

 

 

 

 

22

Чемакин.Е

Б 3

 

 

Б 3

 

 

 

 

 

23

Широков.Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Шмигрилов.А

 

 

Э 5

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №5 Отпуск. 

Самостоятельная работа № 5

Тема: Отпуск.

 

Вопросы.

1. Порядок предоставления ежегодного отпуска.

2. Перечислить дополнительные отпуска для различных категорий работников.

3. Отпуск без сохранения заработной платы.

4. Порядок перенесения отпуска.

5. Замена отпуска денежной компенсацией.

6. Порядок выплаты заработной платы при уходе в отпуск.

Литература:

1. Гомола А.И. Трудовое право. Учебное пособие. – М., Мастерство. 2005. – 566 с.

2. Пиляева В.В. Трудовое право с образцами договоров. Учебное пособие. – М., Инфра-М. 2004. – 712 с.

 

   3. Трудовой кодекс РФ (редакция 2014г.).

 

Самостоятельная работа №1 10 вопросовСамостоятельная работа № 1

1. Сформулировать особенности географической классификации этносов.

2. Сформулировать особенности антропологической классификации этносов.

3. Сформулировать основные представления древних китайцев о технике и механических устройствах, а также в сфере плавки и обработки металла.

4. Перечислить основные этапы празднования Нового года в Китае.

5. Охарактеризовать значение Нового года в календарном годовом цикле стран Восточной Азии.

6. Перечислить гипотезы этногенеза айнов и происхождения айнского языка.

7. Охарактеризовать основные особенности японского Праздников девочек и мальчиков, любования сакурой.

8. Сформулировать специфические черты подвижного металлического шрифта в Корее.

9. Охарактеризовать особенности основных летних корейских обычаев и обрядов (праздник Дня рождения Будды; праздник лета – Тано).

10. Перечислить названия и основные особенности древнейших календарей

 

1. Особенности географической классификации

Географическая классиф. учитывает факт географического соседства народов, отражает совместный характер их проживания на определенной территории. При географической классификации народы группируются по крупным регионам, историко-этнографическим, на которых в процессе длительного исторического развития сложилась определенная культурная общность.

Географическая классификация используется для выделения условных географических регионов лишь в той мере, в какой географический принцип классификации совпадает с этническим.

Географическая характеристика не отвечает на вопросы о происхождении народов, процессах их формирования, хозяйственном и культурное облике, об уровне социально-экономического развития, но позволяет пространственно упорядочить и распределить этносы по регионам.

Она используется при охвате больших территорий(в пределах которых наблюдается его относительное совпадение с этническим принципом); в пределах пространственно незначительных территорий географическая классификация этносов приводит к противоречиям с представлениями о родстве этнических групп.

Географическая классификация носит вспомогательный характер

Единой, принятой во всех странах географической классификации, определяющей число основных историко-культурных регионов мира, а также границ этих регионов, не существует. Можно говорить лишь о единстве взглядов относительно наиболее общего деления народов: народы Австралии и Океании, народы Азии, народы Америки, народы Африки, народы Европы.

2. Особенности антропологической классификации

Антропологическая классификация основана на биологическом, генетическом родстве между различными этническими общностями. Однако только генетические взаимосвязи недостаточны для выделения стандартного набора объективных критериев, позволяющих классифицировать людей по определенным типам. Поэтому в этнологии для определения родственных связей между народами чаще всего исходят из расовых различий между этносами, которые составляют основу антропологической классификации.

Биологически человечество относится к одному человеческому виду. Имеются антропологические, различия между территориальными группами людей, удаленными друг от друга и живущими в различной естественно-географической обстановке. (расовые различия)

Расовыми признаками являются физические особенности, передаваемые по наследству и характерные для больших групп людей

Расы и расовые различия носят географический характер, имеют связь с определенной территорией. Далеко не все телесные наследственные особенности людей могут считаться расовыми, а только те из них, которые имеют известный ареал своего распространения, т. е. встречаются не у всего человечества, а лишь у некоторых народов, расселенных в тех или иных странах.

 

3. Представления древних китайцев о технике и механических устройствах, а также в сфере плавки и обработки металла

Для измерения времени применялись водяные часы, которые уже в древ­ности отличались довольно сложной конструкцией, обеспечивавшей высокую точность измерений.

Технические изобретения. Еще в царстве Инь сложилась развитая тра­диция литья бронзы. Железные изделия появляются в 7-6 вв. до н.э. Из же­леза изготавливали оружие и воинские доспехи, части сельскохозяйственных орудий, посуду, кухонные плиты, черепицу для дворцов и даже статуи. С конца 1 тыс. до н.э. в Китае использовались водяные мельницы и ткацкие станки. В китайских хрониках под 130 г. есть упоминание об изобретении при­дворным астрономом Чжан Хэном прибора, напоминавшего современный сейсмограф. тот прибор пред­ставлял собой цилиндр, внутри которого был подвешен маятник. Сотрясание почвы приводило маятник в движение, после чего качнувшийся маятник закре­плялся специальным замком в смещенном положении. На крышке цилиндра находились восемь фигурок драконов с разинутыми пастями, и из пасти драко­на, смотревшего в ту сторону, где произошло землетрясение, выкатывался шар.) В источниках эпохи Хань есть упоминание о некоей «колеснице, указывающей на юг», и ученые долгое время усматривали в этом устройстве свидетельства использования в древнем Китае магнитного компаса. Вероятнее всего, однако, речь шла о неко­ем механическом устройстве, закреплявшем специальную стрелку в заданном положении, что облегчало ориентацию на местности. Уже с ру­бежа нашей эры китайцы умели пользоваться свойствами магнитного поля для определения сторон света. Первый компас имел вид магнитной ложки, которая могла вращаться вокруг своей оси и помещалась в центре ком­паса. Отсюда первоначальное название данного прибора: «ложка, управляющая югом». К числу самых знаменитых изобретений китайцев относится также по­рох. Известно, что уже в первые столетия нашей эры даосы-алхимики умели получать смесь серы и селитры, которая вместе с углем составляет основу хи­мической формулы пороха.

 

4. Основные этапы празднования Нового года в Китае.

1) Чу си- канун нового года

Делали уборку, готовили блюда, совершали предновогодние покупки

На двери клеились мэньшени – духи, хранители дверей, картины с изображениями Шэнь-нуна и Тянь-цзу, в доме вешались парные надписи (новогодние пожелания чуньлянь), прикрепляли деревянные таблички гуацзянь (поздравительные надписи)

Обряды поминовения предков: ставили таблички с именами предков, раскладывали предметы для жертвоприношений, посещали могилы предков.

Выходили на улицу, зажигали факелы и фонари, взрывали хлопушки. Приносили жертвоприношения богу радости Си-шэню: финики, тыква, арахис, конфеты.

2) Новогодняя ночь Бодрствование в новогоднюю ночь – шоу суй — оберегать год

Главный момент празднования – встреча бога радости Си-шэня

Новогодний ужин Рис, маньтоу, пирожное няньгао – основное. Овощная смесь ши сян цай. Цзяоцзы (пельмени), вино тусу

Заключительный этап празднования – праздник Первой ночи (юань сяо): зажигали множество фонарей Огонь – символ единения живых и мертвых, массовое гулянье, обрядовые игры, процессии с фигурами драконов

Новогодние поздравления: младшим дарили красные конверты с деньгами, поклоны-поздравления бай нянь 2 вида: поклонение божествам, выражение особого почтения к представителям старшего поколения в семье

Обряд изгнания эпидемий – цюй и.

 

Чу си – Канун нового года, означает убрать всё старое, встретить всё новое.

Делали уборку, готовили предновогодние блюда(закалывали свиней, делали кровяную колбасу, соевый творог, новогодние пирожные няньгао 年糕 из рисовой муки, жарили лапшу и овощи, варили в сахарном сиропе фрукты), делали предновогодние покупки (Особая красная бумага, бумажные вырезки, лубочные иконы, благовония, свечи, печенье, конфеты, хуанли (календарь по старому китайскому стилю), картины с изображением бога очага Цзао-вана, игрушки, новая одежда для детей и хлопушки.)

Все хлопоты связаны с достижением 2х целей: 1) получить богатый урожай в НГ, 2) обзавестись потомством.

Для этого проводились специальные обряды. Мэньшэни. Сначала обожествляли двери, потом появились духи дверей (ворот), у которых была функция охранять дом. Сейчас как украшение дома. На амбары наклеивали изображения Шэь-нуна (бога земледелия) и Тянь-цзу (бога полей). В гостиной и спальне вывешивали картинки с божествами триады звёздных духов: Фу-син (Звезда счастья), Лу-син (Звезда карьеры), Шоу-син (Звезда долголетия).

Парные надписи

В эпоху Пяти династий правитель царства Шу впервые написал парную надпись: «Новый год, вобрав пережитое, блеск обретёт. Несравненный праздник к вечной весне зовет». Наклеивать вделанные на полосах красной бумаги парные надписи, содержащие благопожелания. «Взрывами хлопушек прогоняют год старый, парными надписями приветствуют год новый». Кроме парных надписей на окна наклеивали вырезки из бумаги. На стенах вывешивали картины няньхуа и деревянные таблички гуацзянь. Для обеспечения покоя на следующий год.

Обряды поминовения предков

В первый день года ставили деревянные таблички с именами предков в центральном помещении дома или в храме предков, вешали лубочные бумажные иконы шэньма, раскладывали предметы для жертвоприношений. Посещали могилы предков. Уехавшие из родных мест сжигали в нарисованном на дороге кругу «загробные деньги» на перекрёстке. «Я тебе деньги принёс!»

После обряда поминовения предков

Выходили на улицу, зажигали факелы и фонари, взрывали хлопушки. Приносили жертвоприношения богу радости Си-шэню: финики, тыква, арахис, конфеты. Втыкали стебель кунжута (для потомства).

Встреча Нового года

Обрядовые действия: наклеивали на двери изображения мэньшэней (божества ворот), прикрепляли деревянные таблички гуацзянь (поздравительные надписи), вывешивали новогодние пожелания чуньлянь (весенние парные надписи), раскладывали предметы для жертвоприношений перед поминальными табличками предков, вскуривали благовония, зажигали свечи.

Новогодний ужин.

Перед ним пускали хлопушки, старшие дарили младшим деньги (я суй цянь). Собиралась вся семья. Если кто-то не мог приехать, то ему ставили чашку и клали палочки для еды. Символ того, что он тоже с родственниками.

Угощение. Рис, маньтоу (паровые булочки), новогоднее пирожное няньгао – основное. Овощная смесь ши сян цай (холодная смесь из овощей). Цзяоцзы (пельмени) = второе название сяо бобо (маленькие булочки). Из-за формы воспринимались как серебряные и золотые слитки. Фрикадельки из рыбы, креветок и мяса означали благополучие. Пили вино тусу, которое символизировало сплочённость, привязанность к друг другу и гармонию в семейных отношениях. + к этому тусу избавляло от всякой нечисти.

Новогодняя ночь

Бодрствование в новогоднюю ночь – шоу суй (оберегать год).

Еда что-нибудь символизировала: няньгао – «совершенствование год от года»; яблоко – «постоянное спокойствие», сушёная хурма – «удача во всех делах». Играли в облавные шашки, шахматы, бумажные карты и тд. Гадали о продвижении по службе. Дети скакали на бамбуковых лошадках, «Спрятанный крючок»: игра для всей семьи, 2 группы ищут спрятанный крючок/кольцо/напёрсток.

Главный момент празднования – встреча бога радости Си-шэня (накрыт стол для жертвоприношений, предметы на нём располагались в направлении Великого божества времени Юпитера – Тай-суй, жертвенные дары и благовония), ибо именно в этот момент наступал первый день Нового года. После поклоны по случаю Нового года, поедание пельменей, взрыв хлопушек, зажигание цветных фонарей. Хлопушки – символ избавления от злых духов, отпугивание их.

Заключительный этап празднования – праздник Первой ночи (юань сяо).

Его особенность: обычай зажигать по ночам во дворах домов и на улице множество фонарей всевозможных форм и расцветок. Огонь – символ вечности и неуничтожимости жизни. Единение живых и мертвых (вечная жизнь рода) и плодородие природы. Массовое гулянье, обрядовые игры, увеселения: процессии с фигурами драконов (сила плодородия), «танцы львов», цирковые номера, спектакли, запуск воздушных змеев. Праздник Первой ночи поход на праздник Середины осени

В первые дни Нового года по обычаю не пользовались очагом, ибо символизирует достаток и богатство, излишки в доме.

Новогодние поздравления

Посещения родственников с поздравлениям. Одаривание младших членов семьи деньгами. Иероглиф «счастье». Мин-цзи и е – разновидности новогодних поздравительных открыток. Самое важное мероприятие второго дня нового года – встреча бога богатства Цай-шэня. В Пекине приходили молиться в храм Усяньмяо (Храм богов богатства «пяти дорог»). В домах наклеивали картины, символизирующие богатство. «Танцы перед очагом» (тяо цзао). Вечером в каждом доме вывешивали фонари.

Новогодние поклоны-поздравления бай нянь. 2 вида: 1) поклонение божествам и предкам. В канун НГ с наступлением сумерек выставляли генеалогическую таблицу рода, портреты предков и курильницу для благовоний, накрывали стол для жертвоприношений, кланялись духам предков. 2) выражение особого почтения к представителям старшего поколения в семье. После новогоднего ужина младшие кланялись старшим, а те раздавали им новогодние дары (обычно это деньги), хвалили и наставляли их.

Изгнание эпидемий

Эпидемии – серьёзная угроза жизни, поэтому их надо изгнать. Обряд изгнания эпидемий – цюй и.

В провинции Чжэцзян вывешивали портреты предков, расставляли жертвенные дары. После этого садились за стол.

На юге Цзянсу обычай под названием «перепрыгивание через круг» (куа цзюань-цзы) . перед воротами дома пылал огонь, через который перепрыгивали члены семьи с возгласами : «Пылай ярче и ярче, разгорайся сильней и сильней!». Изгоняли нечисть.

Амулеты. На них изображались божества дверей (мэньшэни), облаченные в одеяния военачальника и гражданского чиновника. До сих пор на двери, окна наклеивают картинки с тиграми, фениксами, вырезанные из бумаги фигурки петухов, ибо петушиный крик изгоняет нечисть и призывает богатство.

Бруски древесного угля, стебли конопли (демонов отпугивал их хруст).

Действовал ряд запретов: женщины не совершали новогодних визитов, соседям нельзя было ссориться, не повредить мебель и ничего не разбить, не вызывать доктора.

5. Значение Нового года в календарном годовом цикле стран Восточной Азии.

6. Гипотезы этногенеза айнов и происхождения айнского языка.

Этногенез:

Айны родственны европеоидам (кавкасионной расе) — этой теории придерживались Дж. Бэчелор, С. Мураяма.

Айны родственны австронезийцам и пришли на Японские острова с юга — эту теорию выдвинул Л. Я. Штернберг и она доминировала в советской этнографии.

Айны родственны палеоазиатским народностям и пришли на Японские острова с севера/из Сибири — такой точки зрения придерживаются в основном японские антропологи.

Эдо Найланд полагает, что на Японских островах айны появились около 8-7 тысяч лет назад. айны, по крайней мере часть из них, прибыла на Японские острова не из Азии, а с островов Тихого Океана

По мнению Кондратова А.М., истоки древнейшего пласта австралийско-камчатского культурного круга следует искать на затонувших землях. Этот материковый массив, ныне скрытый под водами океана, объединял большую часть островов Материк Сунда был той зоной, где происходило формирование протоавстралоидов и их культуры. Отсюда, возможно, вышли и айны, которые, оказавшись после затопления Сунды в изоляции на островах Японского архипелага, Сахалине и Курилах, сохранили исчезнувший на Азиатском континенте древний антропологический тип

Язык:

Айнский язык современной лингвистикой рассматривается как изолированный (не входит ни в одну языковую семью). Позиция айнского языка в генеалогической классификации языков до сих пор остается неустановленной. В этом отношении ситуация в лингвистике подобна ситуации в антропологии. Айнский язык радикальным образом отличается от японского, нивхского, ительменского, китайского, а также прочих языков Дальнего Востока, ЮВА и Тихого океана. В настоящее время айны полностью перешли на японский язык, и айнский уже практически можно считать мёртвым. В 2006 году примерно 200 человек из 30000 айнов владели айнским языком[37]. Разные диалекты хорошо взаимопонимаемы. В историческое время у айнов не было своего письма, хотя, возможно, имелось письмо в конце эпохи Дзёмон — начале Яёй. В настоящее время для записи айнского языка используется практическая латиница или катакана. Также у айнов существовали своя мифология и богатые традиции устного творчества, включая песни, эпические поэмы и сказания в стихах и прозе.

______________________________________________________

Около 10 тыс. лет назад на Японские острова с юга начали переселяться две группы племен – сначала протоайнская, затем аустронезийская (протомалайская). Протоайнская постепенно распространилась на весь архипелаг, вторая осела в южной части (о-ва Кюсю и Сикоку, потомки – кумасо и хаято). Все они принимали участие в формировании антропологического типа японцев.

Изначально, пишет М.В. Воробьёв, основоположником айнской теории был Коганэй, который на основании измерения неолитических костяков и костяков современных айнов сделал вывод об их значительном сходстве. Развивая свою мысль, он пришёл к заключению, что именно предки айнов в каменном веке населяли всю Японию. Подтверждение этому положению он находил в айнских преданиях, сообщавших о былом могуществе айнов, живших в землянках по всей Японии и пользовавшихся глиняной посудой (Koganei, 1903). Айнская теория происхождения японцев была подкреплена научными фактами и поэтому нашла многих сторонников. Её достижения обобщил в своей работе Мунро, который говорил о существовании тесного родства между людьми каменного века Японии и современными айнами (Munro, 1911, р. 671-673; Анучин, 1904). Некоторые учёные пытались увязать выводы, к которым пришли сторонники айнской теории, с данными древних японских письменных источников, топонимики, с айнскими легендами и фольклором.

Эдо Найланд полагает, что на Японских островах айны появились около 8-7 тысяч лет назад, что подтверждает гипотезу японского этногенеза, которую выдвинул Ока Масао, так как по Ока эпоха Дзёмон началась именно около 8 — 7 тысяч лет назад. Очень возможно также и то, что айны, по крайней мере часть из них, прибыла на Японские острова не из Азии, а с островов Тихого Океана. Найланд утверждает, что айны не только совершали плавания на Аляску за оленьими шкурами, но и совершали еще более дальние путешествия. [По расовому типу айны — светлые австралоиды, с самым значительным волосяным покровом].

По мнению Кондратова А.М., истоки древнейшего пласта австралийско-камчатского культурного круга следует искать на затонувших землях. Общие элементы этих родственных культур возникли еще у протоавстралоидовнаселявших в плейстоцене (более 100 тысяч лет назад) материк Сунда. Этот материковый массив, ныне скрытый под водами океана, объединял большую часть Зондских островов, Калимантан, Филиппины, а возможно, Японские острова и Сахалин с Юго-Восточной Азией. КАРТА Материк Сунда был той зоной, где происходило формирование протоавстралоидов и их культуры. Отсюда, возможно, вышли и айны, которые, оказавшись после затопления Сунды, Ниппониды [Япония и Сахалин, соединенные с материком] и Охотии [Камчатка и Курилы, соединенные с материком] в изоляции на островах Японского архипелага, Сахалине и Курилах, сохранили исчезнувший на Азиатском континенте древний антропологический тип.

Однако айнская теория зашла в тупик. С одной стороны, признание айнов единственными неолитическими насельниками островов и предками японцев явилось лишь частичным разрешением вопроса, так как прошлое самих айнов — их происхождение, место среди других народов земного шара, их прародина — оставалось совершенно непонятным, несмотря на теорию Кондратова. А с другой стороны, более тщательное антропологическое изучение неолитических костяков и костяков современных айнов и японцев разрушило установившееся было положение о прямой преемственности между современными айнами и населением Японии в каменном веке, хотя и было признано существование некоторых черт, общих для айнов и неолитического человека Японии. Стало очевидно, что вопрос о происхождении японцев нельзя сводить к установлению отдельных черт сходства с другими народами и что население каменного века Японии по расовым признакам отличалось от всех ныне существующих народов, а японская народность сложилась в результате взаимодействия нескольких расовых групп. Айнская теория происхождения японцев перестала существовать и переросла в айнскую проблему — проблему происхождения айнов, до сих пор не разрешённую (Штернберг, 1929).

В советском японоведении считалось, что древнейшую основу населения Японии составляли айны. Их хозяйство базировалось на охоте, рыболовстве, лесном и прибрежном собирательстве. На Хоккайдо к айнам примешивались мигрировавшие туда выходцы с восточного побережья Азиатского материка. На островах Кюсю и Сикоку и на юге Хонсю айнское население смешивалось и ассимилировалось с аустронезийскими племенами.

Когда выяснилась несостоятельность айнской теории, возникло несколько новых гипотез о происхождении японцев. Тории высказал мысль о существовании в древней Японии двух культурных ареалов: неолитического айнского на севере и энеолитического на юге. Расовый состав энеолитического ареала сложен: это переселенцы из Кореи с китайской культурой, народы Индокитая и Индонезии (Torii, 1917; 1925).

_____________________________________

Происхождение айнов в настоящее время остаётся неясным. Европейцы, столкнувшиеся с айнами в 17 веке, были поражены их внешним видом. В отличие от привычного вида людей монголоидной расы со смуглой кожей, монгольской складкой века, редкими волосами на лице, айны обладали необыкновенно густыми волосами, покрывающими голову, носили огромные бороды и усы, австралоидные черты их лица по некоторому ряду признаков были похожи на европейские. Несмотря на жизнь в умеренном климате, летом айны носили лишь набедренные повязки, подобно жителям экваториальных стран. Имеется множество гипотез о происхождении айнов, которые в целом могут быть подразделены на три группы:

Айны родственны европеоидам (кавкасионной расе) — этой теории придерживались Дж. Бэчелор, С. Мураяма.

Айны родственны австронезийцам и пришли на Японские острова с юга — эту теорию выдвинул Л. Я. Штернберг и она доминировала в советской этнографии.

Айны родственны палеоазиатским народностям и пришли на Японские острова с севера/из Сибири — такой точки зрения придерживаются в основном японские антропологи.

Несмотря на то, что построения Штернберга об айнско-австронезийском родстве не подтвердились, хотя бы потому, что культура айнов в Японии намного древнее культуры австронезийцев в Индонезии, сама по себе гипотеза южного происхождения айнов в настоящее время представляется более перспективной ввиду того, что в последнее время появились определённые лингвистические, генетические и этнографические данные, позволяющие предполагать, что айны могут быть дальними родственниками народа мяо-яо, живущего в Южном Китае и ЮВ Азии. Среди айнов распространены гапплогруппы D и С.

Пока что доподлинно известно, что по основным антропологическим показателям айны очень сильно отличаются от японцев, корейцев, нивхов, ительменов, полинезийцев, индонезийцев, аборигенов Австралии и, вообще, всех популяций Дальнего Востока и Тихого океана, а сближаются только с людьми эпохи Дзёмон, которые являются непосредственными предками исторических айнов. В принципе, нет большой ошибки в том, чтобы ставить знак равенства между людьми эпохи Дзёмон и айнами.

На Японских островах айны появились около 13 тыс. лет до н. э. и создали неолитическую культуру Дзёмон. Достоверно не известно, откуда айны пришли на Японские острова, но известно, что в эпоху Дзёмон айны населяли все Японские острова — от Рюкю до Хоккайдо, а также южную половину Сахалина, Курильские острова и южную треть Камчатки — о чём свидетельствуют результаты археологических раскопок и данные топонимики.

 

7. Основные особенности японского Праздников девочек и мальчиков, любования сакурой

Праздник мальчиков

отмечался в 5-й день 5-го месяца по лунному календарю с 7-го века, пришел из Китая

имеет несколько названий: Танго-но-сэкку (Праздник первого дня лошади), Сёбу-но сэкку (Праздник ириса)

проводили конные соревнования, защищали поля от насекомых, выставляли пугала. В период Токугава эти обряды трансформировались в представления, в которых демонстрировалась воинская удаль. Позднее в домах стали устраиваться выставки фигур воинов и их вооружения, изображения исторических и мифологических персонажей.

сегодня распространен обычай вывешивать в Праздник мальчиков развевающиеся на ветру изображения карповкои-нобори. Впервые этот обычай появился в 70-е годы 17-го века. Карп служит примером стойкости, смелости, упорства в достижении цели. Японцы издавна считали карпа храбрейшей и благороднейшей из рыб. С карпом связан и обычай, когда маленькие мальчики пролезают через матерчатого карпа от головы до хвоста, чтобы им повезло в жизни.

готовится тимаки (рисовые колобки, завернутые в листья ириса или бамбука, символ здоровья и стойкости), касива-моти (рис, завернутый в дубовых листья, символ долголетия), сэкихан (рис, сваренный в красными бобами, символ здоровья.

мальчикам подносят подарки, раньше – ритуальные куклы, сейчас – просто игрушки.

После второй мировой войны 5 мая был объявлен нерабочим днем и празднуется как День детей, но мальчикам все же в этот день отдается предпочтение.

Праздник девочек

имеет несколько названий: Дзёси-но сэккуПраздник первого дня змеи, Хина мацуриПраздник кукол, Момо-но сэккуПраздник цветения персика. В настоящее время обычно употребляется название Хина мацури.

Первоначально этот праздник отмечался в 3-й день 3-го месяца по лунному календарю, в этот день совершался ритуал избавления от болезней и несчастий хина-окури (с куклами нагаси-бина, которых сжигали или сплавляли по реке, чтобы они унесли несчастья).

праздник насчитывает тысячелетнюю историю. Национальным он стал с 18-го века, тогда добавился обычай устраивать в домах, где есть девочки, выставки кукол, изображавших жизнь и обычаи императорского двора. Выставку размещают на подставке из 3, 5 и 7 ступеней, самые дорогие и красивые куклы – дайрисама, — изображают императора и императрицу, все куклы обязательно парные. Выставки также украшают цветами персика

девочек одевают в кимоно из ткани с цветочным рисунком, разрешают выпить глоток сладкого белого сакэ.

Зимой проходит обряд любования цветущей сливой (умэ).

Эта церемония называется камбай (ранняя слива). Цветет умэ в Японии с конца декабря по конец марта. Весна в Японии – время любования цветами сакуры, являющейся любимейшим цветком японцев. «Любование цветами» — ханами – означает главным образом любование сакурой. Цветение сакуры длится от нескольких дней до нескольких часов. В г. Нара проводится в середине апреля один из наиболее пышных праздников: по центральной улице проходит процессия людей, несущих вишневые ветки. Аналогичный праздник проводится в г. Камакура 7-14 апреля. В г. Киото в период цветения сакуры проводится сакура мацури, или сакура кай (вечера сакуры).

После сакуры начинается цветение азалии, пиона, глицинии, ириса, рододендрона, лотоса, гортензии. В периоды цветения этих цветов ими украшают жилище, одежду, прически. С цветами связано множество праздников. С ирисом, например, связан праздник, который проходит в начале июня на горячих источниках Ямасира (г. Кама) — сёбую. В дни праздника группа молодых людей приносит микоси к общественным ваннам и бросает пучки листьев ириса в воду, что символизирует избавление от злых духов.

8. Специфические черты подвижного металлического шрифта в Корее.

«Поэтому я повелеваю, чтобы наборные шрифты изготовлялись из меди и чтобы все книги, без исключения, на которые я возложу свою руку, были напечатаны, чтобы сохранить традиции. Это прославит нас навечно,» — ван Тэчджон.

Литература издавалась в частных типографиях и буддийских монастырях монахами, в частных типографиях. Корейская бумага отличалась качеством: пряжа в каркасе была расположена очень близко, нити основы регулярны.

Приготовление мягкой массы для производства бумаги начиналось с растирания волокнистой коры тутового дерева, которую затем скоблили и сушили с добавлением вязкой жидкости (как делали в Китае). Затем кору опускали в воду до полного разбухания, после чего смешивали ее с известью и кипятили 3–4 ч. Полученную массу клали в мешок и помещали на неделю в проточную воду, чтоб избавиться от остатков извести и других примесей. После чего массу отбеливали на солнце, раскладывали на плоском камне или доске и отбивали для получения более мелких волокон. Эта паста и использовалась для производства листов. Помещенная в деревянный бак с водой, отбитая масса находилась в состоянии суспензии с клееобразной жидкостью, получаемой из корнеплодов яма (другое название – батат, сладкий картофель). Этот клейстер был необходим, чтобы обеспечить однородность массы. Рамку погружали в ванну, и тонкий слой осадка, который на ней оставался, после высыхания становился листом бумаги. Для сушки тонкие слои массы по одному помещали на подогретые полки, от которых они естественным образом отделялись по мере высыхания; затем влажные листы выносили для дальнейшей просушки